Quickscan: is het contractmanagement in uw organisatie goed geregeld?

Case 20 november 2014 1 min. lezen
Engineering hero image

Is het contractmanagement in uw organisatie goed geregeld? Snel antwoord op deze vraag met de DPA Procurement quickscan

Contactmanagement quickscan

Is het contractmanagement in uw organisatie effectief en efficiënt geregeld? De DPA quick-scan geeft u in tien vragen antwoord op deze vraag:

 

  1. Staat contractmanagement al op de managementagenda?
  2. Zijn de contractmanagementtaken, -verantwoordelijkheden en -bevoegdheden duidelijk gedefinieerd en is de verantwoordelijkheid bij iemand in de organisatie belegd?
  3. Liggen alle contracten en informatie over contracten eenduidig en op één plaats vast?
  4. Hoeveel contracten heeft uw organisatie; zijn deze allemaal geldig en up-to-date?
  5. Weet uw organisatie welke contracten risicovolle clausules bevatten zoals aansprakelijkheden, bonus/malus regelingen, indexeringen en automatische verlengingen en worden deze clausules op de juiste wijze opgevolgd?
  6. Weet u of uw organisatie altijd de juiste prijs betaalt en/of u de afgesproken kwaliteit, service en innovatie krijgt?
  7. Zijn de contractbeheer- en contractmanagementprocessen goed geborgd en kunt u het vertrek van een sleutelfunctionaris zonder problemen opvangen?
  8. Besteedt uw organisatie het grootste gedeelte van haar tijd aan de belangrijkste contracten en nemen de minder belangrijke contracten niet onevenredig veel tijd in beslag?
  9. Maakt uw organisatie gebruik van ICT-technologie om het contractmanagementproces te ondersteunen en de administratieve werklast te verlichten?
  10. Beschikt uw organisatie over een verbeterplan voor contractmanagement?

 

Als u een of meer vragen niet met ‘ja’ kunt beantwoorden, is de kans groot dat uw organisatie risico’s loopt en geld laat liggen. We raden u aan om snel in actie te komen.

Contact

Heeft u vragen over contractmanagement of andere uitdagingen op inkoopgebied? DPA Procurement denkt en werkt graag met u mee.

Neem contact op met Mike

Algemeen directeur Stuur een bericht