Langer doorwerken: 5 tips om je voor te bereiden!

Blog 03 juli 2014 3 min. lezen
blog_header_5.png
langerdoorwerken1.png

Sinds 1 januari ligt de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar; deze wordt naar verwachting 68 in 2016. Ook de AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog: 66 in 2019, 67 in 2023 en vanaf 2024 vindt koppeling aan de levensverwachting plaats. Hoe bereid jij je voor op langer doorwerken?

Uit het Delta Lloyd-onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ blijkt dat slechts 12% van de werkende Nederlanders zich al voorbereidt op langer doorwerken. 64% van de werknemers heeft nog geen maatregelen genomen om langer door te werken én voorlopig ook geen plannen in die richting. Ten opzichte van jonge werknemers bereidt de groep in de leeftijd van 55-64 jaar zich het meeste voor op langer doorwerken. Verder tonen deze werknemers zich niet erg flexibel: alleen in de urenbesteding is een substantiële groep bereid om bij langer doorwerken veranderingen te accepteren. Degenen die zich nog beraden op de beste voorbereiding op langer doorwerken, geef ik vanuit mijn persoonlijke ervaring vast de volgende vijf tips mee.

1. Zingeving

Je wilt niet tot je 67e hetzelfde werk blijven doen, neem ik aan. Dus is het belangrijk om scherp voor ogen te houden wat je toegevoegde waarde is, en hoe je deze kunt ontwikkelen en vergroten. Verder kijken dan de dagelijkse beslommeringen en nieuwe inspiratie zoeken voor je loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk is hoe jij je werk ervaart: dat dit je voldoening geeft en dat je weet dat je ertoe doet. Ook op je vijftigste, zestigste of zeventigste…

2. Een leven lang leren

Wat werk betreft, staat stilstand gelijk aan achteruitgang. Zowel markten en bedrijven als de toegevoegde waarde van kennis en kunde veranderen steeds sneller. Erg riskant dus om je niet te blijven ontwikkelen. Werken is leren, of zou het moeten zijn. Uit onderzoek van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat jongeren 40% van hun werktijd aan informeel leren besteden. Dit percentage neemt af naarmate je ouder wordt, maar is nog altijd 25% bij de pensionering. Naast je werk trainingen en opleidingen volgen, werkt katalyserend op dat leerproces. De combinatie van formeel en informeel leren is van groot belang om aantrekkelijk op de arbeidsmarkt te blijven. Zo werk je aan je duurzame inzetbaarheid.

3. Je netwerk ontwikkelen en onderhouden

Een inkopper wellicht, maar vergeet vooral niet te netwerken. Bezoek netwerk- en alumnimeetings, marktspecifieke briefings, congressen en andere evenementen waar je bijleert en vakgenoten of andere potentiële relaties ontmoet. Combineer face-to-face-contacten met social media-activiteiten zoals deelnemen aan netwerkdiscussies of bloggen. Onderhoud je netwerk en help vooral ook anderen in je netwerk aan informatie of contacten. Wie weet wat die ander ooit nog eens voor jou zal betekenen.

4. Praat bij/met je werkgever over duurzame inzetbaarheid

Uit het eerdergenoemde Delta Lloyd onderzoek blijkt dat maar 24% van de werknemers vindt dat hun werkgever positief is over doorwerken na 65 jaar. Tweederde van de werknemers vindt dat hun werkgever hen hierin onvoldoende ondersteunt. Ook geven werknemers aan dat de werkgever niet de maatregelen biedt waar zij behoefte aan hebben. Volgens onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis Achmea hanteert 55% van de bedrijven in Nederland een preventiebeleid ter voorkoming van ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid en 37% een beleid dat gericht is op duurzame inzetbaarheid van ouder personeel. Hier is nog veel te winnen!

5. Zicht op je financiële situatie

Wat je later ook wilt, je kunt het maar beter financieel verstandig plannen. Als je inzicht in je pensioen hebt, weet je waar je aan toe bent en zie je er wellicht minder tegenop om langer door te werken. Vraag eens een pensioenberekening op. Met je DigiD krijg je heel simpel toegang tot deze gegevens via mijnpensioenoverzicht.nl. Bijna de helft van de werkende Nederlanders heeft dat blijkbaar nog nooit gedaan. Heb je nog niets of onvoldoende aan je pensioen gedaan? Maak op basis van je plannen een inschatting hoeveel geld je nodig hebt om prettig te kunnen leven. Hoever kom je met bijsparen of door je hypotheek af te lossen? En wie weet: als je werk blijft doen dat je boeit, werk je wellicht vanzelf langer door dan je nu denkt.

Neem contact op met Maureen

Regiomanager Stuur een bericht