Kennis delen is kracht

Blog 24 maart 2014 3 min. lezen
Blog header 1

Deze weken staan bij DPA in het teken van ‘De kracht van kennis en kunde’. Het lijkt in onze kenniseconomie vanzelfsprekend dat het opdoen en bijhouden van kennis belangrijk is, maar in deze vanzelfsprekendheid schuilt ook meteen het risico van verwaarlozing. Daarom is het goed om te blijven nadenken over de manier waarop je jezelf als jurist kunt ontwikkelen. En over de manier waarop je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van anderen.

liesbethbergmans.png

Lange termijn denken

Zeker als je het druk hebt, schiet het volgen van een cursus of opleiding er nogal eens bij in. Want dit kost tijd en geld, terwijl nog niet zeker is wat het concreet oplevert. Op de lange termijn is het essentieel om je kennis up-to-date te houden. Zeker als jurist – een kennisvak pur sang – dien je op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, was al in 2010 te lezen op mr-online.nl. En eigenlijk moet de juridische opleiding verbreed worden, betoogden de bestuursvoorzitters van vijf grote advocatenkantoren op 17 maart jl. in het NRC Handelsblad. “De jurist anno 2014 dient niet alleen te beschikken over een gedegen juridische kennis, maar ook over basiskennis van psychologie, sociologie, politicologie en economie en liefst ook academische vaardigheden als analytisch denken, argumenteren en interpreteren.” Het verkrijgen en bijhouden van zo’n breed scala aan kennis en vaardigheden vergt een (essentiële) investering, waar ook in economische mindere tijden budget voor beschikbaar moet zijn.

Inspelen op de behoefte van het bedrijf

In het artikel ‘bedrijfsjuristen worden steeds belangrijker’ op mr.-online.nl wordt gesignaleerd dat interne legal counsels steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. Ook verschuiven specifieke werkzaamheden van externe adviseurs naar in-house. Volgens de auteur veranderen de interne behoeften van een bedrijf steeds sneller en groeit bovendien de complexiteit en de verwevenheid van onderwerpen waarvoor legal verantwoordelijk is. Als interne legal counsel moet je binnen een bedrijf je toegevoegde waarde aantonen. Dat kan alleen als je weet in te spelen op die snelveranderende bedrijfsbehoeften en meegroeit met de complexiteit van je vakgebied. Als interim legal counsel ervaar ik dat nog sterker: per opdracht moet je je in korte tijd de specifieke kennis over het bedrijf, de markt waarin het zich begeeft en de juridische ‘ins & outs’ eigen maken. Met het opleidingsbudget dat DPA ter beschikking stelt, kan ik via cursussen inspelen op wat ik in de praktijk tegenkom, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en intellectuele eigendom. Ook voor je positie op de arbeidsmarkt is het belangrijk je te blijven ontwikkelen. Zeker nu steeds meer generatie Y advocaten willen overstappen naar het bedrijfsleven.

Omgaan met bedrijfsspecifieke kennis

Wat te doen met al die bedrijfsspecifieke kennis? Hoe zorg je ervoor dat er zo min mogelijk verloren gaat van al die zorgvuldig verzamelde informatie over de werkzaamheden van de onderneming en de manier waarop deze juridisch is ingericht? Een extra aandachtspunt voor de interim legal counsel, waar ik tegen het einde van mijn laatste opdracht tegenaan liep. Hoe zorg je dat je opvolger niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden? Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk structuur aan de kennisoverdracht te geven met een inwerkplan (met puntsgewijze opsomming van de samen door te nemen onderwerpen) en een inwerkmap met memo’s en andere belangrijke documenten. Niet alleen over de lopende zaken, maar juist ook over de juridische structuur, procuratieregelingen en andere bedrijfsspecifieke zaken. Voor beide partijen bleek dit prettig: ik kon aan het einde van de inwerkperiode met een gerust hart de deur achter me dichttrekken, en de nieuwe legal counsel kon een goede start maken!

Neem contact op met Diederik

Managing Director Stuur een bericht