DPA-Professionals-Facility-Coen-Koster-Barmentloo

Coen Barmentloo

Interim facility manager
Ervaring

Je versneld ontwikkelen als facilitair manager door het opdoen van verschillende ervaringen

Over Coen

Coen Barmentloo is een ervaren facility manager die zich thuisvoelt in dynamische omgevingen. Sinds oktober 2018 is hij als interim professional hospitality & facility in dienst bij DPA en helpt hij de klanten van DPA om de waardetoevoegende kracht van facilitair management te benutten. Zijn kerncompetenties? “Dat zijn organiserend en analytisch vermogen en coachend leidinggeven. Voor een facility manager zijn dit essentiële capaciteiten om te kunnen bouwen aan de randvoorwaarden voor een aantrekkelijke werkomgeving.”

Ervaring doorgeven

De afgelopen jaren werkte Coen bij ISS waar hij met zijn team voor de ontwikkeling en implementatie van innovatieve hospitality- en facilityconcepten zorgde. Hier was hij ook een periode eindverantwoordelijk voor het gebouwenbeheer en -onderhoud bij de hoofdkantoren van FrieslandCampina. “Wat ik vooral leuk aan dit bedrijf vond, was de ruimte om te ondernemen.” 

Toen Coen in oktober 2018 aan een nieuwe uitdaging toe was, koos hij voor DPA. “Ons vakgebied omvat een breed speelveld aan operationele disciplines en organisatiekundige onderwerpen. Diversiteit in je werkzaamheden is ontzettend goed voor je ontwikkeling. Je gaat de rode lijnen en patronen steeds beter herkennen waardoor je over alle facetten kunt meepraten. Bij DPA kan ik mijn ervaring doorgeven aan anderen en bijdragen aan de strategische partnerships bij opdrachtgevers.”

Streven naar een inspirerende werkomgeving

Uit recent onderzoek blijkt dat de productiviteit van medewerkers voor 55,5% bepaald wordt door hun werkomgeving, vertelt Coen. “Een inspirerende werkomgeving beïnvloedt een medewerker positief. Ik benader deze uitdaging integraal en werk vanuit een probleemanalyse naar oplossingen, niet zelden vanuit een verrassende invalshoek. Door de war on talent hebben organisaties meer geld over voor facility management en innovatie. Hierdoor is er veel vraag naar creatieve professionals.”

Facilitair leiderschap

Een van de belangrijkste dingen die hij de afgelopen jaren heeft geleerd, is beoordelen op welk moment welke leiderschapsstijl nodig is. “Ik hou ervan om kernkwaliteiten van medewerkers en collega’s naar boven te halen. Het is fantastisch om mensen te zien groeien. Hier faciliteer ik hen graag in. Dit doe je door mensen de juiste context te bieden om hun kwaliteiten naar boven te halen. Hen niet voorkauwen hoe ze hun werk moeten doen, maar vertrouwen geven. Dit betekent ook: ruimte geven om fouten te maken.

"Humor draagt ook bij aan goede relaties: hierdoor kun je weleens een steek laten vallen zonder dat dit meteen een ding wordt."

De waarde van communicatie en humor

“Ik geloof heilig in partnership en bewust communiceren als onderdeel van het opbouwen en onderhouden van relaties. Dit wordt vooral gedragen door voorbeeldgedrag. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Zeggen wat je niet doet is eveneens belangrijk.”

“Humor draagt ook bij aan goede relaties: hierdoor kun je weleens een steek laten vallen zonder dat dit meteen een ding wordt. In dit vak vraagt elke organisatie en situatie om een aanpak op maat. Dan is het van grote waarde dat je een sterke gesprekspartner bent, die boodschappen en ideeën helder weet over te brengen en kan omgaan met weerstand.”

Verwachtingen managen

Een gebalanceerde mix van persoonlijkheden in een team leidt tot de beste prestaties, concludeert Coen. “In mijn ervaring moet je als facilitair manager veel aandacht aan je omgeving blijven besteden. Dit omdat je samenwerkt met meerdere stakeholders op verschillende niveaus, met verschillende belangen en invloeden. Bij dienstverlening wordt de kwaliteit bepaald door wat de afnemer ervaart en door zijn perceptie kwaliteit. Enorm belangrijk dus om de verwachtingen van alle stakeholders helder te krijgen en managen.” 

Coen’s aanbeveling

Communicatie wordt volgens Coen een steeds belangrijker onderdeel van facilitair management. “Verlies het beoogde resultaat nooit uit het oog, maar richt je aandacht nadrukkelijk ook op de reis ernaartoe. Besteed daarbij veel aandacht aan communicatie. Want die is van essentieel belang voor het creëren van draagvlak en het stimuleren van groei van de medewerkers."

 

Bekijk onze vacatures

Is werken als interim facility professional bij DPA iets voor jou?

Meer weten over werken bij DPA?

Neem contact op met Daniëlle van
Facility

DPA-professionals-facility-contact-business-manager-Danielle-Helvert-Hissink

Daniëlle

Business manager facility Bel of WhatsApp: +31651411636