DPA Professionals legal Invoering Omgevingswet inhaalslag bij gemeenten op komst
Kennis

Invoering Omgevingswet: inhaalslag bij gemeenten op komst?

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Eén nieuwe wet en vier Algemene Maatregelen van Bestuur in plaats van 26 wetten en 60 AMvB's. De wet staat voor samenhang in het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving, vanuit één omgevingsvisie. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor lokaal maatwerk, duurzame projecten en particuliere ideeën. Ook is betere en snellere besluitvorming mogelijk. Hoe staan gemeenten hiertegenover en vooral: hoe ver zijn ze met de voorbereidingen?

Recent publiceerde I&O Research het rapport ‘De Omgevingswet: ligt de stelselwijziging op koers?’. Dit is gebaseerd op de respons van 312 ambtenaren op inhoudelijke vragen. Een derde van de geënquêteerde ambtenaren meldt dat hun gemeente een Omgevingsvisie heeft opgesteld en 29% zegt dat een pilotproject is uitgevoerd. Bij 72% heeft de gemeente een projectmanager Omgevingswet aangesteld. 53% kreeg een op de nieuwe wet gerichte cursus aangeboden en 43% wordt geacht te werken vanuit de gedachte van de Omgevingswet. Volop beweging dus!

Doorvertaling naar de praktijk

Maar hoe gaat het echt? Uit het rapport blijkt dat minder dan de helft (43%) van de gemeenteambtenaren denkt dat zijn gemeente op koers ligt voor de implementatie van de Omgevingswet. Bij slechts 11% is de Omgevingsvisie doorvertaald in een omgevingsplan. Zolang dat er niet is, is onduidelijk waar de gemeente naartoe wil en welke ruimte er voor nieuwe initiatieven is.

Knelpunten

Het meestgenoemde knelpunt is het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is het DSO adaptief, kan het nieuwe ontwikkelingen accommoderen en wordt het systematisch getest en verbeterd. Desondanks vreest 48% van de gemeenteambtenaren dat de toolkit niet voldoende toegerust is op het faciliteren van burgers en bedrijven bij nieuwe initiatieven. Ook zijn er kritische geluiden over de bekendheid van de Omgevingswet: slechts 8% acht deze voldoende bij bedrijven en 2% bij inwoners. Verder voorziet 41% van de ambtenaren problemen in de afstemming tussen de gemeenten, provincies en het Rijk.

Inspanning gevraagd

Het aantal respondenten waar de gemeente op schema ligt is lager dan vorig jaar: 46 versus 43%. Tijd voor een inhaalslag? Misschien komt deze op gang nu gemeenteambtenaren beseffen wat er allemaal nog moet gebeuren. De VNG voorziet naast een 'Roadmap invoering Omgevingswet' ook in een overzicht ‘Minimale acties Omgevingswet’. Hier zie je wat gemeenten voor 1 januari 2021 minimaal moeten doen om voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Alleen al dit minimum betekent een forse inspanning.

Volop uitdagingen

In ieder geval biedt de Omgevingswet volop kansen en uitdagingen voor juristen omgevingsrecht. DPA Professionals helpt je graag om de juiste stappen te zetten om je inhoudelijke kennis te versterken en de actualiteiten rond vergunningverlening en handhaving te volgen. Ben jij jurist en heb je ervaring bij de overheid? En wil je je potentieel optimaal benutten? Dan komen we graag met je in contact.

Bekijk onze legal vacatures

Ook werken bij DPA?

Neem contact op met Diederik

Diederik2

Diederik

Managing Director Bel Diederik +31 (0)6 46 59 25 71