Het DPA Pensioenevent 2016 in 15 take-aways

Blog 14 november 2016 4 min. lezen
engineering_hero_image.png

Wat waren de belangrijkste inzichten op het DPA Pensioenevent 2016? Drie pensioenspecialisten beschrijven wat zij op deze avond leerden.

Drie professionals

Hoe komen we tot een pensioenstelsel waarmee alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen? Dit was het centrale onderwerp voor het jaarlijkse DPA pensioenevent op 2 november. Sjaak Zonneveld, Commercieel Directeur van BrightPensioen zette de deelnemers meteen aan het denken over hun persoonlijke pensioenplanning. Vervolgens was het woord aan Prof. Mr Hans van Meerten, advocaat bij Clifford Chance en hoogleraar internationaal pensioenrecht aan de Universiteit van Utrecht en aan Theo van Kessel, Directeur Business Improvement & Change bij APG.

 

"Pensioen staat niet gelijk aan genieten van het leven, maar is bedoeld voor de periode dat je niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien."

Net als bij het voorgaande event stond de avond in het teken van pensioenen en de toekomst ervan. Onder leiding van Mark Heemskerk, advocaat en bijzonder hoogleraar Pensioenrecht werd veel kennis uitgewisseld en gesproken over de laatste stand van zaken. Voor pensioenspecialisten Abdellah B’Lyou, Soraya Alibux en Wouter Kampmeijer van de specialisatie banking & insurance waren dit de belangrijkste ‘opstekers’ van deze avond:

 • Het Nederlandse pensioenstelsel is star, oneerlijk en bovendien zijn doel voorbijgestreefd. Eén op de vijf mensen haalt zijn pensioendatum niet en bouwt dus jarenlang pensioen op voor anderen. Waarom moet iedere Nederlander op dezelfde leeftijd met pensioen, terwijl er grote verschillen in levensverwachting zijn?
 • Hoezo wachten met verre reizen maken totdat je er de tijd en het geld voor hebt? Op jongere leeftijd ben je gezonder en actiever. Bovendien is reizen een vorm van 'onbegrensd leren' waar je ook in je werkzame leven veel aan hebt. Verder geeft reizen je energie om na je vijfenzestigste door te kunnen werken. Lees het boek ‘Reis rond de wereld in je beste jaren’ en ontdek dat je het ook anders kunt aanpakken door met ‘tussenpensioen’ te gaan. 
 • Het Zwitserlevengevoel wordt zwaar overschat. “Pensioen staat niet gelijk aan genieten van het leven, maar is bedoeld voor de periode dat je niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien”, aldus Sjaak Zonneveld. Zijn devies: wacht niet tot na je pensioendatum met het verwezenlijken van je dromen. 
 • Weleens aan een ‘tussenpensioen’ gedacht? Daarbij bepaal je zelf welke periodes je wel en niet werkt. Door met tussenpensioen te gaan, bouw je minder traditioneel pensioen op maar kun je je risico’s beter spreiden. Want wie zegt dat het traditionele pensioen ons gegund is? 
 • In het pensioendossier wordt te weinig aandacht besteed aan het EU-recht. En als er al aandacht is, is dat meestal negatief in de zin van "de EU moet van ons pensioen afblijven. Pensioen 'nationaal' houden, getuigt van kortetermijndenken. Daarbij wordt vergeten dat de EU de burger juist probeert te beschermen. 
 • De hervorming van het pensioenstelsel ligt bij de Brusselse wetgeving. Het Europees recht bevat tal van waarborgen die aangegrepen kunnen worden om hervormingen af te dwingen. 
 • Een pensioenuitvoerder hoeft geen commercieel, beursgenoteerd verzekeringsbedrijf te zijn, maar wel een resultaatgerichte organisatie die geleid wordt door professionals. Mogelijk hebben coöperatieve pensioenvormen meer oog voor de resultaten dan pensioenfondsen, aangezien voor hen winstgevendheid niet de belangrijkste drijfveer is. 
 • Zekerheid over het toekomstige pensioen wordt belangrijker gevonden dan solidariteit. Naast zekerheid willen mensen ook keuzemogelijkheden, zoals sparen voor een vervroegd pensioen. 
 • Er ontstaat steeds meer draagvlak voor premieovereenkomsten in de vorm van persoonlijk pensioenvermogen met vormen van collectieve risicodeling. Het vertrouwen van de pensioendeelnemer terugwinnen vereist transparantie en inzicht in de uitvoering van pensioenregelingen. 
 • Pensioendeelnemers verlangen meer individuele keuzemogelijkheden en eigen regie. Pensioen op maat in de uitkeringsfase kan prima binnen een pensioenfonds georganiseerd worden. Voor keuzevrijheid in de opbouwfase dient overstapt te worden op een individueel pensioen. 
 • Ook de SER is van mening dat de het ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ een interessante variant kan zijn voor de toekomst. 
 • Uit rapporten is gebleken dat een premiepensioeninstelling (PPI) de administratie veel goedkoper verzorgt dan een pensioenfonds. Zelf mogen PPI’s geen biometrische en verzekeringstechnische risico’s dragen. Ook mogen ze geen garanties afgeven over de hoogte van een op te bouwen kapitaal of uitkering. De focus ligt op de opbouwfase van het pensioenkapitaal. 
 • Het Algemeen Pensioenfonds ofwel APF kan een alternatief voor spelers in de pensioensector zijn. Een APF kan het pensioen van meerdere werkgevers tegelijk uitvoeren. Ook kan een APF de pensioenuitvoering van andere pensioenfondsen overnemen, bijvoorbeeld als ze ophouden te bestaan. Net als een PPI kan een APF geen verplicht gestelde regelingen uitvoeren. Zowel het PPI als het APF heeft een Europese ondertoon. 
 • Digitalisering leidt meer tot inzicht in de pensioenregeling, persoonlijke dienstverlening en lagere kosten per deelnemer. 
 • Een klant heeft 3 tot 7 seconden nodig om tot een beslissing te komen in zijn of haar klantreis. Dit ‘First-Moment-of-Truth’ is voor verzekeraars van groot belang. Om in dit korte tijdsbestek een positieve uitkomst te bewerkstelligen, is het belangrijk dat alle contact op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kun je beter inspelen op wat de klant wil en voor een sterke user experience zorgen.

Banking & insurance dankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en actieve bijdrage aan een interessante avond. Er zijn veel foto’s gemaakt, die u hier kunt bekijken. We zien al uit naar de volgende editie van dit event.

Neem contact op met Jeroen

Directeur banking & insurance Stuur een bericht