Goede voornemens waarmaken: 7 tips

Blog 21 januari 2015 3 min. lezen
7-tips-voornemens

Veel mensen zijn het jaar gestart met een of meer goede voornemens. Gezonder leven, meer sporten of een nieuwe richting inslaan op het werk bijvoorbeeld. Hoe staat het met jouw voornemens? Work in progress of lastig vol te houden? Wat ons bij DPA betreft is ieder moment geschikt om te (her)starten met persoonlijke verbeterplannen. Deze zeven tips helpen je om er echt werk van te maken.

Tip 1. Benader het als een proces

Goede voornemens hebben meestal betrekking op gedrag dat op langere termijn effect heeft, zoals sporten en reduceren van de werkdruk. Vaak gaat het om een wens en niet meer dan dat. Beter is om ze - net als bij zakelijke besluitvorming - als een proces benaderen: een combinatie van probleemidentificatie, ideeënvorming, zoeken naar oplossingen en acties.

Tip 2. Denk na over je motieven

Onderzoek je motieven. Wat vind jij belangrijk? Wat wil je nu echt? Als je dat weet, is de kans dat je je goede voornemens waarmaakt veel groter. Je kunt er dan immers gericht aan werken.

Tip 3. Focus

Hoe meer hooi je op je vork neemt, hoe groter de kans op falen. Als je doelen wilt bereiken of gewoontes wilt veranderen, is het belangrijk dat je focust. Onderzoek laat zien dat wanneer mensen zich op één ding focussen, ze het vanzelf ook op andere vlakken beter gaan doen. Richt je dus op niet meer dan één of twee goede voornemens. Wat moet echt anders? Focus je daarop. Wil je meerdere dingen veranderen? Adresseer deze dan één voor één.

Tip 4. Stel heldere doelen

Haalbare en concrete doelen werken altijd beter dan vaag of vrijblijvend geformuleerde wensen of intenties. Je kunt je doelen bijvoorbeeld SMART formuleren: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Zo’n doel is veel specifieker en dus ook makkelijker waar te maken.

Tip 5. Bepaal een reële tijdsperiode en leg het vast

Goede voornemens verwezenlijk je niet in één dag, dat heeft tijd nodig. Voor je het weet, wordt al je aandacht opgeëist door je dagelijkse bezigheden, en denk je nauwelijks nog ergens anders aan. Daarom is het slim om naast je doelen ook een planning te bepalen en data te reserveren in je agenda. Plan bijvoorbeeld ook elk kwartaal een tijdstip in waarop je je LinkedIn profiel bijwerkt. Of schrijf je in voor een cursus of congres. Ook kun je briefjes op je spiegel plakken. Zo blijf je met je doel bezig tot het bereikt is.

Tip 6. Geef niet op

Lukt het een dag niet met je voornemens, dan is dat geen reden om op te geven. Er kunnen immers altijd dingen gebeuren die de uitvoering van je goede voornemens verstoren. Volgens businessmagazine MT leert onderzoek ons twee belangrijke dingen. Ten eerste heeft falen, mits je vervolgens doorgaat, weinig invloed op het langetermijnresultaat. Daarnaast blijkt dat mensen die zichzelf vergeven, beter in staat zijn door te gaan. Volhouden dus: ga vandaag vol goede moed verder of maak een frisse start!

Tip 7. Voldoende slapen

Wie voldoende slaapt heeft een veel grotere kans om zijn goede voornemens waar te maken dan nachtbrakers. Uit Engels onderzoek onder 1.000 mensen blijkt dat er verband is tussen goed slapen en het realiseren van goede voornemens. Bij de mensen die op tijd naar bed gaan, slaagt 66% erin om hun voornemens vol te houden, bij de korte slapers lukt het 44%. En wist je dat ongeveer 40% van de Nederlanders te weinig slaapt?

Professionele ontwikkeling

En dan nog een weetje: volgens het Engelse CMI is voor 53% van de managers professionele ontwikkeling de ‘nr 1 new year’s resolution for 2015’. Op nr. 2 volgt het voornemen om meer tijd te besteden aan de ontwikkeling van de vaardigheden van hun team. Ook hier zie je terug dat steeds meer waarde wordt gehecht aan leerervaringen en het investeren in nieuwe kennis. Welke kennis of vaardigheden zou jij willen ontwikkelen in 2015? Laat het ons weten, wellicht dat DPA Academy iets voor je kan betekenen.