Een duik in Project Gewichtenregeling

Shanita Kesharie vertelt over haar rol als interim jurist

#gewichtenregeling #legal #blog #overheid

Blog 10 december 2018 7 min. lezen
Hero image drie mensen vergadertafel

Een duik in Project Gewichtenregeling

Eerste opdracht als interim bestuursrechtjurist: een duik in Project Gewichtenregeling. Shanita Kesharie is bestuursrechtjurist en sinds een jaar als interim professional in dienst van DPA. Haar eerste opdracht was als wet- en regelgeving deskundige bij een overheidsinstantie gespecialiseerd in onderwijs. Bood deze functie haar de uitdaging en leermogelijkheden waar DPA om bekendstaat? “Ik kon een duik nemen in de wetten en regels over het primair onderwijs en dat bleek enorm interessant."

"De organisatie is het agentschap van het ministerie van OCW dat onderwijswetten en regelingen uitvoert. Het hoofdkantoor in Groningen houdt zich bezig met iets dat je waarschijnlijk wel (her)kent: studiefinanciering voor mbo-, hbo- en universitaire opleidingen. Op de vestiging in Den Haag bemoeit zich met de instellingen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. “Nederland kent ongeveer 7.000 basisscholen. Die zijn allemaal klant van afdeling Primair Onderwijs van de organisatie in Den Haag, waar ik ben ingezet bij de afdeling PO Bekostiging voor het Project Gewichtenregeling.”

Gewichtenregeling basisonderwijs

De gewichtenregeling bepaalt of een school extra middelen krijgt van de overheid om leerlingen in groep 1 en 2 met een onderwijsachterstand te helpen. Omdat onderzoek heeft aangetoond dat achterstanden van kinderen vaak verband houden met het opleidingsniveau van de ouders, is deze bekostiging sinds 1 augustus 2006 gekoppeld aan het opleidingsniveau van de ouders. “Zoals je misschien begrijpt, is het niet altijd eenvoudig om het juiste opleidingsniveau vast te stellen om het gewicht van de leerling te bepalen.”

Ouderverklaring

Om aanspraak te kunnen maken op bekostiging moet de school aantoonbaar aan de voorwaarden voldoen. Daarom vragen de scholen ouders om een ouderverklaring over het opleidingsniveau in te vullen en te ondertekenen. “Op de aangeleverde ouderverklaring hoort alle informatie over de scholing van de ouders te staan. Hiervoor werd in het verleden genoegen genomen met een volledige ingevulde leerlingstamkaart of inschrijfbewijs.”

De organisatie bepaalt het gewicht van de leerlingen op basis van de ingeleverde ouderverklaringen. “Als tenminste zes procent % van het totale aantal leerlingen een gewicht van 1,2 of 0,3 toegekend krijgt, komt de school in aanmerking voor bekostiging. De scholen kunnen vervolgens zelf beslissen hoe zij dit geld besteden.”

Relatief veel onjuiste leerlingengegevens

“In beginsel behoudt een leerling het bij de inschrijving vastgestelde gewicht, behalve als een accountantscontrole anders uitwijst. Voor de telling van het schooljaar 2014-2015 heeft de accountant in 2015 steekproefsgewijs scholen geselecteerd en leerlingengewichten gecontroleerd. Veel ouderverklaringen zijn toen afgekeurd. De accountant heeft de gewichten her en der bijgesteld. Dit vond plaats in de zomer en herfst van 2017.”

Bezwaren afronden

Zoals de overheidsinstantie al verwachtte, tekenden scholen massaal bezwaar tegen deze beschikking aan. “Het doel van het project gewichtenregeling was om hier in korte tijd onderbouwde beslissingen op af te geven. Dit was in eerste instantie echt een uitdaging. We hebben met acht externen ongeveer 250 bezwaarschriften verwerkt. Ook hielden we de administratie van de afgehandelde bezwaren bij en schreven we beslissingen op bezwaren ofwel BOB’s. Op een gegeven moment kende ik het kunstje en was het werk goed te doen.”

Extra leerzaam door afwisseling in taken

Toen alle bezwaren verwerkt waren, kon Shanita aan de slag met andere taken zoals het behandelen van bezwaren over de reguliere en bijzondere bekostiging. “Dit vond ik persoonlijk het leukst. Hierbij moest ik in wet- en regelgeving zoals de Wet op het Primair Onderwijs en het Besluit Bekostiging WPO duiken. Ook dit was erg leerzaam.”

Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan op met Jolien Feenstra per mail via Jolien.feenstra@dpa.nl of op 06 20 15 03 23.

Stel een vraag aan Jolien

Recruiter Stuur een bericht