procurement_header
Case

DPA PeopleGroup schrijft aanbesteding verduurzaming Stichting Andreas College

Stichting Andreas College wil een duurzame investering doen door zonnepanelen op daken van twee locaties te plaatsen. Om deze verduurzamingsslag waar te maken, gaf de stichting DPA opdracht om een openbare Europese aanbesteding in de markt te zetten. Ruud Grutter, senior inkoopprofessional bij DPA Professionals, verwierf de opdracht en gaf de complete aanbestedingsleidraad en de bijhorende bijlagen vorm.

“Een unieke opdracht. Medewerkers, leerlingen en hun ouders dragen actief bij aan de innovatieve verduurzamingsprocessen. Op school, én thuis.” - Ruud Grutter

Duurzame maatschappelijke visie

Stichting Andreas College staat voor kwalitatief, maatschappelijk gericht onderwijs. De scholengroep laat leerlingen vanuit breed perspectief hun eigen identiteit verder ontwikkelen en stimuleert ze om te gaan met allerlei sociale en maatschappelijke uitdagingen. Vanuit de gedachte dat ‘elk mens telt’ krijgt iedereen dezelfde persoonlijke aandacht, respect en zorg.

Het College weet dat je leert door te doen. Daarom geeft de school haar leerlingen een kijkje in de keuken van duurzame ondernemingen via samenwerkingen, projecten en onderwijs. Studenten nemen duurzaamheid en respect voor de omgeving over in hun eigen denken en doen. Door ook hun ouders bij projecten te betrekken, blijft het toenemende belang van duurzaamheid niet alleen binnen de schoolmuren.

Uiteindelijk dient de stichting een groter maatschappelijk doel: bewustwording over duurzaamheid als een olievlek laten verspreiden door de hele samenleving. Gezondheid van de omgeving staat hierbij voorop – via zonnepanelen wil het Andreas College twee locaties compleet energieneutraal laten draaien, daarnaast worden de medewerkers en de ouders van de studenten in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van dezelfde contractuele voorwaarden die het Andreas College is overeengekomen met de opdrachtnemer Groene-Woningen.

Zonnig plan van aanpak

Ruud Grutter ging met alle partijen om tafel, van medewerkers tot directie. “De levering, installatie en het onderhoud van zonnepanelen en bijbehorende installaties op de twee locaties van Stichting Andreas College moesten in de aanbesteding worden opgenomen. Het totale elektriciteitsverbruik bedraagt circa 480.000 KW/h per jaar. Het rendement van de zonnepanelen moet na 25 jaar nog minimaal 87% zijn. Op basis van die cijfers gaf ik slim vorm aan de aanbestedingsleidraad, schreef ik alle bijlagen en voerde de berekeningen uit.”

Leerlingen betrekken

Leerlingen worden betrokken bij dit proces door intensief met de verduurzaming aan de slag te gaan. Ruud: “Leerlingen maken de (elektrische aansluit-)tekeningen. Met deskundige hulp, natuurlijk. Ook gaan ze berekenen hoeveel energie de school en de woningen van de medewerkers en van de ouders van de leerlingen nodig hebben om energieneutraal te zijn. Uiteraard rekent de opdrachtnemer dit na - het gaat erom dat studenten de cijfers leren doorzien, technieken in de vingers krijgen, de reden begrijpen.” Bovendien komen er op vier plekken in filialen van het Andreas College schermen te hangen waarop je realtime kunt zien hoeveel energie er wordt opgewekt en al is opgewekt.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Neem contact op met Laure