DPA #KennisEnKunde Masterclasses over privacy: Je hebt wél iets te verbergen

Blog 24 november 2016 2 min. lezen
Blog Privacy

Het tweede DPA #KennisEnKunde-event van dit jaar werd georganiseerd in het Spant! in Bussum en stond in het teken van privacy. Maurits Martijn, internetjournalist bij De Correspondent, en Danny Mekić, partner bij NewTeam, internetexpert en rasondernemer, namen de masterclasses over dit onderwerp voor hun rekening.

Vooraf was aan de genodigden gevraagd of zij een korte enquête wilden invullen. De uitslagen onderstreepten - kort gezegd - de bevindingen uit verschillende onderzoeken: het gedrag van de meeste mensen strookt niet met de zorgen die zij hebben over hun privacy. Diensten als die van Facebook en Google vinden gretig aftrek, terwijl er tegelijkertijd weinig vertrouwen in deze social media giganten is. De belangrijkste verklaring van deze ‘privacy paradox’ is in vijf woorden samen te vatten: ‘Ik heb niets te verbergen’.

"Voor de burger is de schone taak weggelegd om meer bewust te raken van de privacyrechten en daar ook naar te handelen."

- Krystel Noom

Ondoordachte ruil

Persoonsgegevens worden aan de lopende band ingeruild voor digitaal gemak. Wat deze veelal ondoordachte ‘ruil’ in de hand werkt, is dat mensen geen zicht op de dataverzameling hebben. De schaal en achterliggende redenen van de dataverzameling zijn niet te overzien. Verder is in de meeste gevallen niet bekend welke partijen bevoegd én onbevoegd toegang tot de data hebben en welke doeleinden. Volgens Maurits Martijn zijn er voldoende steekhoudende argumenten om (meer) belang aan de bescherming van persoonlijke data te hechten. Ook voor het braafste jongetje van de klas.

Bewustzijn en verantwoordelijkheid

Zoals terecht werd opgemerkt vanuit de zaal is er wetgeving die de privacy van de burgers beschermt. Voor de burger is dan ook de schone taak weggelegd om meer bewust te worden van de privacyrechten en daar ook naar te handelen. Daartegenover staat dat bedrijven en organisaties meer aandacht dienen te besteden aan hun informatiehuishouding en de inrichting van hun verantwoordelijkheden voor de bescherming van persoonsgegevens. Een uitdagende en noodzakelijke missie voor beide partijen!

Neem contact op met Diederik

Managing Director Stuur een bericht