DPA in topgroep Beste Werkgevers van Nederland

Blog 07 oktober 2015 1 min. lezen
blog_header_5.png

Uit een jaarlijks door Effectory en Intermediair uitgevoerd onderzoek is gebleken dat DPA tot de 50 Beste Werkgevers van Nederland behoort. In het eerste jaar van deelname kwam DPA met een eindscore van 7,0 boven de gemiddelde score van 6,9 uit. Uit het onderzoek komt DPA naar voren als een energieke, bevlogen en klantgerichte onderneming. Een van de aspecten waarop de onderneming hoog scoort is ‘vertrouwen in de toekomst van de onderneming’: een 7,5 tegen een gemiddelde van 6,4. Van de totaal 304 organisaties die aan het onderzoek meededen behaalde DPA in haar eerste jaar van deelname een eervolle 38e plaats.

Objectief beoordeling van werkgeverschap

“Voor ons is deze objectieve beoordeling van ons werkgeverschap een waardevolle benchmark”, aldus COO Olav Berten. “Zoals we onze medewerkers continu uitdagen om hun kennis en kunde te vergroten, willen we als organisatie de lat steeds hoger leggen wat medewerktevredenheid betreft. Ook vinden we het belangrijk dat kernwaarden als verbonden, ondernemend en persoonlijk breed gedragen worden. Het onderzoek laat zien waar DPA in uitblinkt en wat de verbeterpunten zijn die we kunnen oppakken. Hiertoe staat in het najaar een verdiepingsslag gepland met een op maat gemaakt medewerker tevredenheidsonderzoek.”

Over Beste Werkgever van Nederland

Beste Werkgever van Nederland is een wetenschappelijk verantwoord onderzoek dat inzicht geeft in de tevredenheid van medewerkers. Bij de deelnemende bedrijven wordt een onderzoek uitgevoerd onder een aselecte steekproef van 500 medewerkers. DPA deed mee in de categorie ‘Meer dan 1000 werknemers’. Bekijk DPA op de beste werkgevers lijst.