inkoopprofessionals
Kennis

De toegevoegde waarde van inkoop

“Wat voor werk doe jij eigenlijk?” Die vraag hoor ik vaak op verjaardagen en feestjes. Als je vertelt dat je op een inkoopafdeling van een grote internationale organisatie werkt, vragen mensen zich vervolgens af wát je precies doet. “Dus je geeft de hele dag het geld van je baas uit?” is een veelgehoorde opmerking. We kopen inderdaad de benodigde producten in, en dragen waar mogelijk bij aan het realiseren van de organisatiedoelen. Misschien goed om eens kort stil te staan bij de toegevoegde waarde van inkoop.

De interne klanten

Afhankelijk van het type organisatie heb je met verschillende soorten interne klanten te maken. Wij als inkoop zijn er om waarde toe te voegen voor die interne klanten. Als een interne klant naar ons toekomt met het contract al onder de arm, met de vraag of er nog wat van de prijs af kan, dan zijn de tactische inkoopfases van specificeren, selecteren en contracteren al doorlopen. Hoe eerder we in het inkoopproces betrokken zijn, hoe meer inkoop kan betekenen. Denk hierbij aan het stellen van objectieve en kritische vragen tijdens het specificatiefase, leveranciersselectie en onderhandelen over de beste contractvoorwaarden.

De inkoopafdeling

Hoe meer een inkoopafdeling zich ontwikkelt, hoe groter haar toegevoegde waarde. Als een afdeling zich in de ‘dien de fabriek’-fase bevindt, is de afdeling administratief en operationeel gericht en worden alleen de orders afgehandeld. Een centrale inkooporganisatie zal inkopen zoveel mogelijk structureren. Het aantal leveranciers wordt teruggebracht, er wordt meer samengewerkt met eindgebruikers en er is focus op het verbeteren van de winstgevendheid. De fases die hierop volgen, oriënteren zich meer en meer op multifunctionele samenwerking en op de waarde die leveranciers aan de organisatie kunnen toevoegen.

De inkoper

Het bestaansrecht van inkopers zit in hun actieve bijdrage aan de voortgang van de bedrijfsprocessen. Kortom: ervoor zorgen dat de goederen en diensten die de organisatie vraagt, tijdig beschikbaar zijn en blijven. Dit binnen de aangegeven kwaliteits- en prijskaders en met minimale strategische kwetsbaarheid. Belangrijk dus om de inkoopafdeling te promoten, zodat mensen weten wat inkoop doet en daar ook gebruik van maken!

Meer weten?

Neem contact op met Laure