dpa-professionals-supply-chain-logistics-zero-emission-zones
Kennis

De impact van zero-emissiezones op je baan in de logistiek

Het kabinet streeft naar 49% minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990. Zero-emissie- ofwel ZE-zones dragen bij aan het behalen van dit doel. De naam zegt het al: deze zones laten geen CO2-uitstoot toe. Plan is om de zones voor 2025 in 30 tot 40 gemeenten in te voeren. Wat is de impact op het bedrijfsleven? En is dit haalbaar?

De komst van ZE-zones noodzaakt bedrijven tot aanpassingen. Bedrijfsvrachtwagens en bestelbussen die op fossiele brandstoffen rijden, mogen de uitstootvrijezone niet betreden. Die kunnen goederen overladen op schone voertuigen in een hub aan de rand van de ZE-zone. De vraag naar hubs zal groot zijn, veel bedrijven leveren in de binnenstad. Dat drijft de prijs flink op. Daarnaast is de beschikbaarheid van grond aan de rand van ZE-zones onzeker. Ook ontstaat een grote vraag naar elektrische voertuigen. In 2025 is er naar verwachting vraag naar 50.000 ZE-bestelbussen en 5.000 ZE/PHEV-vrachtwagens. Hoe lossen we dit op?

Overheidssteun

De rijksoverheid komt het bedrijfsleven tegemoet met een overgangs- en aanschafregeling. Hierdoor komen EURO VI-vrachtwagens tot 2030 in aanmerking voor ontheffing op basis van kenteken. Voorwaarde is dat bakwagens niet ouder zijn dan vijf jaar en trekkers niet ouder dan acht jaar. Ook is er een stimuleringsprogramma voor aanschaf van ZE-voertuigen. Ten opzichte van het fossiele alternatief dekt de overheid maximaal 40% van de meerkosten. De vraag naar ZE-voertuigen is te groot om direct te voldoen. Daarom geldt de regeling ook voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle-voertuigen. Volgens onderzoek van ING is de verwachting dat één op de vier nieuwe trucks in 2030 elektrisch is.

Logistieke samenwerking

Gemeenten wijzen de ZE-Zones uiterlijk in 2020 toe. Om dit te bewerkstelligen, is het SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek (SPES) opgezet. Daarmee brengen experts op het gebied van stadslogistiek advies uit aan gemeentes over toewijzing van een ZE-zone. Zo denkt het bedrijfsleven in deze fase al mee.

Verplaatsing van het probleem?

De meeste mensen zien ZE-zones als noodzakelijke oplossing voor het milieu. Sommige beschouwen het als verplaatsing van het probleem. Vervuilende voertuigen rijden naar de hub voor overlading op ZE-voertuigen. Dan is de binnenstad ontlast, maar zijn de wijken aan de rand de dupe. Daarnaast zijn de vraagprijzen voor elektrische voertuigen voor veel ondernemers te hoog. Daardoor kunnen zij wellicht niet meegaan in de verandering en moeten ze noodgedwongen verhuizen naar een gebied buiten de ZE-zone.

De ZE-zones zijn nog niet vastgelegd. Gemeentes maken die naar verwachting pas in 2020 bekend. Dan kunnen we meer vertellen over de benodigde acties en de impact op jouw baan in de logistiek… Houden deze logistieke kwesties jou ook bezig? Neem een kijkje op onze specialisatiepagina.

Marco van der Meulen

Interim logistics professional

Over de auteur

Marco van der Meulen is een customer service specialist met grote ervaring in de supply chain & logistics industrie. Voordat hij bij DPA begon, was hij verantwoordelijk voor logistiek en planning bij Broekman Logistics, ECU Worldwide en pladis Global.

Ook werken binnen supply chain?

Neem contact op met Ernst

DPA Professionals supply chain logistics business manager Ernst Gerolt

Ernst

Business Unit Director Bel Ernst +31622386013