Cradle-to-cradle: duurzaamheidswinst door inkoop

Blog 30 juni 2014 2 min. lezen
Vrouw man zithoek

Op de NEVI inkoopdag 2014 ben ik geïnspireerd geraakt door een van de sprekers. Thomas Rau, architect, inspirator en ondernemer, belichtte een andere manier van inkopen: de productprestaties kopen in plaats van het eigendom. Geen verlichting aanschaffen dus, maar lichturen afnemen.

Cradle-to-cradle.png

Cradle-to-cradle

Thomas Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste. Met zijn bedrijf Turntoo legt hij verbindingen tussen het cradle-to-cradle-concept en het principe van maatschappelijk verantwoord consumeren. De cradle-to-cradle-filosofie is gebaseerd op de gedachte dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, opnieuw en met dezelfde waarde kunnen worden ingezet in een ander product. Dit kan zowel technologisch door hergebruik van grondstoffen in een nieuw product als biologisch, door terugkeer van de gebruikte grondstoffen in de natuur.

Van verbruik naar gebruik

Als we een gebruiksartikel niet meer willen of er een betere versie beschikbaar komt, gooien we het weg. Zo blijft het ‘cradle-to-grave’-productiemodel in stand, met grote hoeveelheden afval en enorme vervuiling als gevolg. Maar een bedrijf hoeft geen eigendom te hebben van de bureaus waar medewerkers in zijn kantoren aan werken. En velen van ons willen helemaal geen eigendom van producten als houderschap volstaat om je doel te bereiken. Daarom propageert Rau een nieuwe manier van omgaan met producten: niet gebaseerd op eigendom, maar op gebruik. Deze eye opener heeft mij flink aan het denken gezet!

Duurzame inkoopstrategie

Cradle-to-cradle lijkt idealistisch en lastig toepasbaar in een wereld die zo snel verandert en materialistisch ingericht is. Maar grondstoffen worden steeds schaarser en de vervuiling neemt toe. Dus moeten we zuinig zijn op onze leefomgeving en de grondstoffen waarover we kunnen beschikken. Persoonlijk denk ik dat het van groot belang is om eerst naar de eigen organisatie te kijken, en de kansen die de inkoop biedt om het duurzame belang te dienen. Dit begint met beleidskeuzes, zodat de organisatie als geheel het belang van duurzaam inkopen onderkent. Ook belangrijk zijn open dialogen met je leveranciers, om samen te ontdekken welke duurzaamheidswinst te behalen valt. Laten we daarmee starten om samen duurzame meerwaarde te creëren.

Neem contact op met Onno

Directeur Stuur een bericht