Case: Spendanalyse als startpunt inkoopprofessionalisering

Case 20 november 2014 2 min. lezen

Efficiënter en effectiever inkopen? Een spendanalyse door DPA Procurement brengt de inkoop in uw organisatie nauwkeurig in beeld

Spendanalyse

Inkoopprofessionalisering begint bij een spendanalyse: een kwantitatief onderzoek naar de inkoop in uw organisatie. Hiermee wordt achterhaald welke bedragen onder de inkoopgebonden kosten vallen en wat de theoretische besparingsmogelijkheden binnen de organisatie zijn. Een spendanalyse geeft zowel inzicht in de opbouw van het inkoopvolume als in de inkoopkosten en de opbouw ervan.

Meten is weten

De spendanalyse is onderdeel van de crediteurenanalyse (CAS). Door van tijd tot tijd een spendanalyse te laten uitvoeren, heeft u steeds antwoord op vragen als:

• Wat wordt daadwerkelijk ingekocht?

• Waar en bij welke leverancier wordt ingekocht?

• Wat is de top tien van leveranciers?

• Hoe (goed) wordt er ingekocht?

Besparing en benchmark

Aan de hand van de analyse kunnen onze consultants het besparingspotentieel vaststellen en u een passend advies geven over de inrichting van de inkooporganisatie en de mogelijkheden om efficiënter in te kopen. Ook kunt u nu de prestaties in uw organisatie van jaar tot jaar vergelijken, en is vergelijking met andere organisaties (benchmarking) mogelijk.

Waarom een spendanalyse?

Met een spendanalyse houdt u het inkoopproces in uw organisatie tegen het licht. Hierbij kunt u uw voordeel doen met de gedegen kennis van het vakgebied van de inkoopprofessionals van DPA Procurement. Wij brengen uw huidige inkoopsituatie nauwkeurig in beeld. En doen op basis van dit kwantitatieve onderzoek concrete verbetervoorstellen. Kosten die u snel terugverdient, terwijl de kwaliteitsverbeteringen en besparingsacties lang doorwerken.

Contact

Heeft u vragen over de spendanalyse of een van onze andere diensten? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand contactgegevens.

Neem contact op met Onno

Business Unit Director Stuur een bericht