Case: Risicoverlaging loonheffingen in verband met inhuur derden

Case 05 september 2018 1 min. lezen
banking_insurance_header

Business case

Klant: Overheidsinstantie met 1000 plus medewerkers
Interim fiscalist: Specialist loonheffingen (loonbelasting en sociale verzekeringspremies)
Aanleiding: Inschakelen specialistische kennis in verband met het naheffingsrisico wegens inhuur zzp'ers

Resultaat

  • Het naheffingsrisico van € 12 miljoen teruggebracht naar € 2 miljoen;
  • De juiste wetstoepassing duurzaam ingevoerd in de administratie van de klant;
  • Het interne team bijgeschoold.

Onze toegevoegde waarde

Onderzoek op basis van de feitelijke gang in de organisatie Het fiscaal-juridische kader uitgewerkt voor de juiste waardering van de arbeidsrelatie. Juiste wetstoepassinginzichtelijk gemaakt voor het interne team door middel van diverse voorbeelden.
Analyse van de risicopopulatie van 3000 inhuurkrachten Inhoudelijk verweergevoerd met de belastingdienst. Administratie op orde gebracht met betrekking tot het inhuurproces en contracten ten behoeve van compliance en control.
    Het interne team uitvoerig begeleid bij de implementatie van de aanbevelingen.
     

Oorzaak van de fiscale knelpunten

  • Onjuiste waardering arbeidsrelatie: Om te beoordelen of er sprake is van dienstbetrekking in de zin van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) dient te worden getoetst of er sprake is van een arbeidsrechtelijke en/of een (fictieve) fiscaalrechtelijke dienstbetrekking. In deze casus werd betoogd dat primair geen arbeidsrechtelijke dienstbetrekking aanwezig was op grond van de contracten en werkwijze en subsidiair niet werd voldaan aan de vorwaarden voor het aannemen van een (fictieve) dienstbetrekking in fiscale zin.
  • Onduidelijk opgestelde contracten: De klant werd erop gewezen om de juiste arbeidsverhoudingen in modelcontracten op te nemen op een zodanige wijze dat een (fictieve) dienstbetrekking uitgesloten was.

Wil je meer weten over hoe interim fiscalisten jouw bedrijf kunnen versterken? 

Neem contact op met Robert-Jan

Business unit manager Stuur een bericht