DPA_Amsterdam.png

Met dit tussentijdse bericht maakt DPA Group N.V. bekend dat de omzet zich in het eerste kwartaal minder positief heeft ontwikkeld in vergelijking tot 2009. Echter, de verregaande kostenbesparingen, gericht op het verlagen van de indirecte kosten en de kosten van de leegloop, die het laatste kwartaal van 2009 zijn ingezet, laten in dit kwartaal een positief effect zien. De EBITDA toont een stijgende lijn. DPA ziet nog geen duidelijke tekenen die zouden wijzen op een aantrekkende markt van gespecialiseerde detachering.

In het eerste kwartaal heeft DPA afgezien van de eerder dat kwartaal aangekondigde overname van WR Leading in Finance. De daarop volgende besprekingen in verband met de versterking van de vermogenspositie zijn de aanleiding geweest voor de recent aangekondigde emissie van 5 miljoen aandelen. De opbrengst van 9 miljoen Euro van de onderhandse emissie zal worden aangewend voor de uitkoop van de minderheidsaandeelhouder van DPA Supply Chain People B.V., aflossing van een deel van de in november 2009 opgenomen achtergestelde leningen en ter versterking van het werkkapitaal.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei aanstaande worden twee nieuwe bestuurders voorgedragen. Na instemming worden de bestuurders per 1 juni 2010 aangesteld.