Pers

Inkoop eigen aandelen DPA

Amsterdam, 3 juni 2016  DPA  maakt bekend eigen aandelen te hebben ingekocht ter grootte van 9,99% van het huidige uitstaande kapitaal ofwel 4.997.067 aandelen. De inkoop vindt plaats tegen een koers van EUR 1,527 per aandeel. Een gedeelte van de ingekochte aandelen zal worden aangewend ter voldoening van (uitstaande) earn-out verplichtingen.

De gelegenheid tot het inkopen van eigen aandelen deed zich voor door het besluit van Project Holland Deelnemingen B.V. (“Project Holland Fonds”) haar gehele belang van ca. 19,9% van de uitstaande aandelen van DPA te verkopen in het licht van het einde van de fondslooptijd later dit jaar. Het resterende door Project Holland Fonds gehouden belang van 9,95% is in een “private placement” bij andere gekwalificeerde investeerders geplaatst.

“De mogelijkheid tot inkoop van eigen aandelen is een uitstekende manier om onze balans verder te versterken en daarnaast zijn wij verheugd dat de liquiditeit in het aandeel toeneemt en de aandeelhoudersbasis verbreed wordt. DPA heeft Project Holland Fonds in de afgelopen jaren altijd zeer gewaardeerd als belangrijke aandeelhouder en we zijn hen zeer erkentelijk voor hun support en het vertrouwen in het management.”

Deze transactie heeft plaatsgevonden onder de voorwaarden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA van 12 mei 2016.