Pers

DPA vraagt ICT Automatisering om aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen

Amsterdam, 18 december 2013 - DPA heeft ICT Automatisering N.V. per brief verzocht om een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) bijeen te roepen. Voorgesteld agendapunt is de goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur van ICT Automatisering om alle aandelen in Brandfort B.V. over te nemen en in verband daarmee nieuwe aandelen uit te geven ter waarde van 9% van het uitstaande aandelenkapitaal na afronding van de beoogde transactie.

Openbaar bod

DPA heeft op 16 juni jl. 1,8 miljoen aandelen ICT Automatisering - een belang van 20,4% - verworven, vooruitlopend op een mogelijke fusie met deze onderneming. DPA is overtuigd van de strategische meerwaarde van deze fusie. Zowel voor de medewerkers als voor de klanten van ICT worden door het samengaan met DPA de mogelijkheden en groeiperspectieven verbreed. Aandeelhouders profiteren van aanzienlijke synergievoordelen en verdere groei. Kort daarop heeft ICT Automatisering aangekondigd Brandfort te willen overnemen en de fusiegesprekken met DPA te beëindigen. De op 2 december jl. bekendgemaakte voorwaarden en structurering van de voorgenomen Brandfort-transactie zijn zo vormgegeven dat aandeelhoudersgoedkeuring niet langer formeel vereist is. Door alsnog een BAVA bijeen te roepen, kan de Raad van Bestuur van ICT Automatisering de voorkeuren van de aandeelhouders meewegen in zijn beslissing over de voorgenomen transactie en de financiële voorwaarden daarvan. Als de aandeelhouders hun goedkeuring aan de transactie onthouden, is DPA bereid om een openbaar bod uit te brengen op de aandelen ICT Automatisering van 2 euro in contanten en 2 aandelen DPA voor elk aandeel ICT Automatisering. Hierdoor treedt een van de ontbindende voorwaarden voor de Brandfort-transactie in werking. DPA heeft de brief waarin om een BAVA wordt verzocht en dit voorgenomen bod wordt toegelicht, als bijlage bij dit persbericht gepubliceerd.

Over DPA: specialist in specialisten

DPA Group richt zich als ‘specialist in specialisten’ op werving en selectie, detachering, hoogwaardig advies en ontwikkeling van kennis en kunde. Hierbij ligt de focus op flexibele en duurzame inzetbaarheid van gespecialiseerde professionals in de vakgebieden banking & insurance, engineering, finance, ICT, legal, logistiek en public. Via autonome business units biedt DPA oplossingen voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl..

Voor meer informatie

Contactpersoon bij DPA Investor Relations is Sharon Hulkenberg. Zij is bereikbaar via [email protected] of telefoonnummer 020 515 15 55.

brief Raad van Bestuur DPA aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ICT Automatisering 2013 (PDF-formaat)