Pers

DPA verkoopt Cauberg-Huygen

DPA Group N.V. heeft haar aandelen van het raadgevend ingenieursbureau DPA Cauberg-Huygen Holding verkocht aan Dolmans Investments. 
De activiteiten van Cauberg-Huygen passen uitstekend in de plannen van Dolmans Investments. Voor DPA wordt hiermee uitvoering gegeven aan het voorgenomen beleid zich te focussen op haar kernactiviteiten en bedrijfsonderdelen te verkopen die hier onvoldoende bij aansluiten.

DPA Professionals CEO Eric Winter
‘Als onderdeel van DPA is Cauberg-Huygen sinds 2013 uitgegroeid tot een goed renderend ingenieursbedrijf. In 2015 is binnen DPA een nieuwe activiteit onder de naam DPA Milieu gestart. Enige tijd later zijn beide ondernemingen samengevoegd, hetgeen heeft geresulteerd in een vooraanstaand bedrijf dat nu samen met Dolmans Investments een mooie toekomst tegemoet gaat’.
Eric Winter

CEO van DPA

Gezamenlijk bedroeg in 2017 de jaaromzet van Cauberg-Huygen EUR 8,2 miljoen. DPA heeft de intentie om de netto-opbrengst van de transactie gedeeltelijk te gebruiken om de bankschuld die DPA heeft te verlagen. De resterende netto-opbrengst van de transactie wordt gebruikt voor het uitkeren van dividend in lijn met het dividendbeleid van DPA. Een voorstel voor dividenduitkering wordt bekend gemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers 2018 op 28 maart 2019.

Strategie

De door DPA ingezette koers om zich te focussen op haar kernactiviteiten en daarnaast sterk te sturen op rendement en kostenefficiëntie is de afgelopen maanden verder doorgevoerd. Naast de verkoop van Cauberg-Huygen zijn reeds een aantal kleinere participaties verzelfstandigd. Daarnaast zorgt de onverminderde aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling voor professionals voor een lichte stijging van het aantal professionals in een “like for like” vergelijking in de afgelopen maanden.

Vooruitzichten 2018

De resultaten van de afgelopen maanden bevestigen ons beeld dat onze focus leidt tot een duidelijke stijging van de omzet en een groei van het brutomarge-percentage ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

Jaarverslag 2018 en aandeelhoudersvergadering

DPA publiceert op 28 maart 2019 haar jaarcijfers over 2018. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 16 mei 2019.