DPA rapporteert verdere omzet- en winstgroei in derde kwartaal 2014

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten derde kwartaal 2014:

  • Omzetstijging met 23,5% tot 20,7 miljoen euro (derde kwartaal 2013: 16,7 miljoen)
  • Brutomarge 25,8 procent (derde kwartaal 2013: 24,6 procent)
  • EBITDA 1,4 miljoen euro (derde kwartaal 2013: 1,2 miljoen)
  • Stijging nettowinst tot 0,3 miljoen euro (derde kwartaal 2013: 0,2 miljoen)
  • Acquisitie Fagro: adviesbureau voor hoogwaardige finance & control specialisten
verdere-omzet-en-winstgroei-in-derde-kwartaal.png

Quote:

“DPA heeft in het derde kwartaal opnieuw goede strategische voortgang geboekt. Met de recente acquisitie van Fagro plaatsen we ons definitief bij de marktleiders op finance-gebied. Ook de indiensttreding van de duizendste vaste medewerker in september was een mooie mijlpaal. Verder is zowel organische groei als groei van de productiviteit en brutomarge gerealiseerd. Omdat we ons steeds nadrukkelijker onderscheiden in kwaliteit en marktfocus, zijn we bezig om de positionering hierop aan te scherpen. In dit kwartaal hebben we bovendien onze investeringen in kennis- en kunde-ontwikkeling kracht bijgezet.”
Eric Winter, CEO van DPA

Resultaten in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2014 heeft DPA verdere omzet- en winstgroei gerealiseerd. De omzet groeide met 23,5 procent tot 20,7 miljoen euro (derde kwartaal 2013: 16,7 miljoen) en de brutowinst met 29,1 procent tot 5,3 miljoen euro (derde kwartaal 2013: 4,1 miljoen). In procenten van de omzet kwam de brutomarge uit op 25,8 procent (derde kwartaal 2013: 24,6 procent).

De indirecte kosten namen toe van 2,9 miljoen tot 4,0 miljoen euro, waarvan 0,8 miljoen euro als gevolg van consolidatie van overnames. Voor het overige zijn de operationele kosten gestegen, omdat DPA heeft ingezet op verdere organische groei en hiertoe heeft geïnvesteerd in accountmanagement. Deze investeringen worden gedaan om effectief te kunnen inspelen op het lichte herstel in de markten waarin DPA actief is.

De EBITDA bedraagt 1,4 miljoen euro (derde kwartaal 2013: 1,2 miljoen). De nettowinst was 0,3 miljoen euro (derde kwartaal 2013: 0,2 miljoen euro). Onder ‘bijzondere lasten’ is 0,4 miljoen euro in het resultaat verantwoord, waarvan 0,3 miljoen euro betrekking heeft op advieskosten voor de overname van Fagro.

Autonome groei

In het derde kwartaal is de omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst met 4,0 procent gestegen. De omzet die wordt gerealiseerd door inzet van zelfstandige professionals (met een lagere brutomarge) is jaar-op-jaar met 4,0 procent teruggebracht. Per saldo heeft DPA een organische omzetgroei gerealiseerd van 1,4 procent in het derde kwartaal.

Vanuit de business unit DPA Supply Chain is de nieuwe business unit DPA Procurement opgezet. Zo is naast logistieke ketenoptimalisatie meer focus aangebracht op de op inkoop gerichte activiteiten. DPA Technipower is per 1 oktober samengegaan met DPA Engineering. Hier zorgt het bundelen van krachten en netwerken voor een krachtigere positionering en meer toegevoegde waarde voor professionals en opdrachtgevers.

Acquisities

De bedrijven die DPA gedurende 2013 en 2014 heeft overgenomen, droegen in het derde kwartaal 3,7 miljoen bij aan de omzet en 1,1 miljoen euro aan de brutowinst. Dit zijn DPA Credit Force, DPA Technipower, DPA Cauberg-Huygen en Fagro. Fagro, geconsolideerd per 1 september, droeg 1,7 miljoen euro bij aan de omzet gerealiseerd in het derde kwartaal van 2014 en 0,5 miljoen euro aan de brutowinst.

Fagro is een adviesbureau voor finance & control specialisten op hbo- en wo-niveau, dat vooral actief is in Zuid- en Oost-Nederland. De koopprijs bedroeg 9,0 miljoen euro in contanten; daarnaast is er een aan de doelstellingen over 2014, 2015 en 2016 gekoppelde earn-out overeengekomen. Operationeel zijn de activiteiten van Fagro samengevoegd met de geografisch complementaire activiteiten van DPA Finance. Kort na de overname zijn de eerste synergie-effecten al zichtbaar. DPA verwacht dat de activiteiten elkaar in de komende periode verder zullen versterken.

Aandelen

Het eerste deel van de overnamesom van Fagro is grotendeels gefinancierd door een emissie van 4,5 miljoen nieuwe aandelen tegen een uitgiftekoers van 1,65 euro. De netto-opbrengst van de emissie bedroeg 7,5 miljoen euro. Als gevolg van de emissie is het totale aantal uitstaande DPA-aandelen toegenomen tot 50.020.693 (ultimo 2013: 45.477.492).

Jaarverslag 2014 en aandeelhoudersvergadering

DPA zal op 10 maart 2015 haar jaarcijfers publiceren. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 23 april 2015 om 13.00.