Pers

DPA keert interim-dividend uit op basis van goede financiële resultaten en afnemende onzekerheid

Download English version

De goede financiële resultaten hebben geleid tot een sterke balans met een positieve cash positie, die ook in een onzekere periode een voldoende buffer geeft.

DPA heeft besloten om het dividend dat in een normale situatie zou zijn voorgesteld over 2019, zijnde 8 eurocent per aandeel, uit te keren in het vierde kwartaal van 2020. Er is een goede ontwikkeling van de kaspositie en het rendement. De impact van de tweede coronagolf wordt nauwlettend in de gaten gehouden, voor zowel kansen als risico’s.

DPA streeft ernaar om over het boekjaar 2020 conform het dividendbeleid 50% van het resultaat na belastingen uit te keren aan haar aandeelhouders. Deze interim-dividend uitkering zal geen negatieve invloed hebben op de toepassing van het dividendbeleid over de resultaten van 2020. Bij de toepassing van het dividendbeleid zal het resultaat worden genormaliseerd voor de impairment van goodwill.
Het aandeel DPA noteert op donderdag 3 december 2020 ex-dividend, de registratiedatum is vrijdag 4 december 2020 en de datum van betaalbaarstelling is op donderdag 10 december 2020.

Over DPA Group N.V.

DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. De onderneming biedt haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en doorlopend aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om duurzame verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Hulkenberg via [email protected] of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in het beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.