DPA Group realiseert fors hogere EBITDA in derde kwartaal 2019

icon blauw.png

Hoofdpunten derde kwartaal 2019¹:

• Omzet: 36,2 miljoen euro (Q3 2018: 39,1 miljoen)
• Brutowinst/-marge: 10,6 miljoen euro; 29,4% (Q3 2018: 11,4 miljoen; 29,2%)
• EBITDA: 3,9 miljoen euro; 10,9% (Q3 2018: 2,6 miljoen; 6,6%)
• Nettowinst: 2,4 miljoen euro (Q3 2018: 1,3 miljoen)

cijfers q3.png

Quote Arnold van Mameren, CEO van DPA:

“De executie van de vorig jaar ingezette strategie ligt goed op koers en dat is duidelijk zichtbaar in onze kwartaalresultaten. De winstgevendheid is aanzienlijk toegenomen. Onze clusters zijn succesvol bij onze opdrachtgevers en slagen er ondanks de krappe arbeidsmarkt steeds beter in om nieuwe talenten aan zich te binden.
Bovenaan op onze agenda staat aantrekkelijk werkgeverschap. Voor DPA staat dit synoniem voor het bieden van ontwikkel-, groei- en netwerkmogelijkheden op maat. Momenteel werken we aan een aanpak waarmee we ons ook op het gebied van maatschappelijke relevantie kunnen onderscheiden voor opdrachtgevers en medewerkers.”

Resultaten in het derde kwartaal van 2019

In het derde kwartaal van 2019 bedraagt de omzet van DPA 36,2 miljoen euro. De brutowinst bedraagt 10,6 miljoen euro (Q3 2018: 11,4 miljoen) en de brutomarge is 29,4% (Q3 2018: 29,2%). De indirecte kosten daalden naar 6,7 miljoen euro: 18,5% van de omzet (Q3 2018: 8,8 miljoen, 22,6% van de omzet). De EBITDA ofwel het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie is 3,9 miljoen euro (Q3 2018: 2,6 miljoen). Het derde kwartaal telde 66 werkdagen.

Ontwikkelingen

Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is er bij opdrachtgevers veel vraag naar de hoogopgeleide professionals van DPA. De versterkte samenwerking binnen en tussen de DPA-clusters heeft gezorgd voor een versterkte marktbenadering richting de opdrachtgevers. Hiermee geeft DPA nieuwe impulsen aan de ambitie om voor elk van de specialisaties tot de top 3 van de betreffende markt te behoren.

DPA voldoet ultimo september 2019 ruim aan de voorwaarden die met de Rabobank zijn overeengekomen voor de kredietfaciliteit.

Medewerkers

Mede door de vakinhoudelijke groei die ze doormaken zijn DPA-professionals zeer gewild bij andere werkgevers. Hierdoor ervaart DPA in al haar specialismen een hoog verloop onder de medewerkers. Hier staat tegenover dat DPA er door de clustering steeds beter in slaagt om talent aan zich te binden.

Op 30 september 2019 had DPA op fulltime basis 1.240 professionals en 172 interne medewerkers in loondienst. Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6% en het aantal indirecte medewerkers met 26%. Een gedeelte van de autonome daling van het aantal professionals was reeds voorzien als gevolg van een aflopend project. De komende maanden wordt weer lichte autonome groei verwacht. De verhouding direct/indirect is aanzienlijk verbeterd (van 5,4 op 30 september 2018 naar 7,2 op 30 september 2019).
Het aantal voor DPA werkzame zelfstandige professionals bedraagt 185 (uitgedrukt in fulltime-equivalenten).

Vooruitzichten 2019

Gezien de fase in de economische cyclus en de krappe arbeidsmarkt blijven het uitvoeren van de toegevoegde lange termijn waardestrategie en de rentabiliteit prioriteit houden. Het Bestuur wil onveranderlijk investeren in aantrekkelijk werkgeverschap en groei van professionals en stuurt daarbij op rendement en kostenefficiëntie. Naar verwachting zijn de resultaten in het vierde kwartaal in lijn met de resultaten tot nu toe.

Jaarverslag 2019 en aandeelhoudersvergadering

DPA publiceert op 26 maart 2020 haar jaarcijfers over 2019. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 18 mei 2020.

DPA Group N.V.

DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt de onderneming haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon van Straalen via [email protected] of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het Bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.