Pers

DPA Group N.V. zet groei voort in sterk eerste kwartaal 2016

Hoofdpunten eerste kwartaal 2016:

  • Stijging omzet met 21,0% naar 33,2 miljoen euro
  • Brutowinst stijgt met 26,1% naar 8,8 miljoen euro (26,5% van de omzet)
  • Stijging EBITDA met 58,7% naar 3,1 miljoen euro
  • Nettowinst van 1,2 miljoen euro
Kerncijfers_DPA_2015_2016
DPA Professionals CEO Eric Winter
“In het eerste kwartaal van 2016 heeft DPA de positieve trend in haar resultaten goed weten vast te houden. Naast een goede ontwikkeling op autonome basis, droegen de succesvolle overnames van  ConQuaestor Interim Professionals en SOZA XPERT in 2015 hier in belangrijke mate aan bij. In lijn met onze strategie zullen we onverminderd blijven investeren in nieuwe initiatieven, zoals de joint venture Digital Marketing Professionals. Daarnaast zetten we onze groei kracht bij door uitbreiding van het aantal eigen professionals en onze opleidings- en talentontwikkelingsprogramma’s.”
Eric Winter

CEO van DPA

Resultaten in het eerste kwartaal van 2016

In het eerste kwartaal van 2016 steeg de omzet van DPA naar 33,2 miljoen euro, 21,0% meer dan de in het eerste kwartaal 2015 gerealiseerde omzet van 27,4 miljoen. De omzetgroei is deels afkomstig van de in 2015 overgenomen bedrijven SOZA XPERT en ConQuaestor Interim Professionals die respectievelijk per 1 mei en 1 oktober 2015 geconsolideerd zijn. Daarnaast is een autonome omzetgroei van 7,2% gerealiseerd. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 8,8 miljoen euro (Q1  2015: 7,0 miljoen). De brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten komt uit op 26,5% (Q1 2015: 25,5%).

Autonome groei

In het eerste kwartaal van 2016 heeft DPA het gemiddelde aantal professionals in loondienst (fte’s) met 8% uitgebreid ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Door de hogere inzetbaarheid van eigen professionals werd een omzetstijging van 10,8% gerealiseerd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Van de totale inzet bij opdrachtgevers is 19% van de uren ingevuld door DPA’s flexibele schil van zelfstandige professionals (Q1 2015: 18%). Deze lichte toename is te verklaren door het relatief hoge omzetaandeel van zelfstandige professionals bij het recent overgenomen ConQuaestor Interim Professionals. De verhouding directe-indirecte medewerkers was per 31 maart 2016  8,1 (ultimo 2015: 7,5).

De operationele kosten bedragen 5,7 miljoen euro (Q1 2015: 5,0 miljoen). Deze stijging van 13,3% is voornamelijk toe te schrijven aan overnames. De winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen, amortisatie van goodwill en bijzondere en eenmalige kosten (EBITDA) bedraagt 3,1 miljoen (Q1 2015: 2,0 miljoen). De nettowinst bedraagt 1,2 miljoen euro versus een nettowinst van 3,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2015, waarin DPA een boekwinst van 2,3 miljoen behaalde uit de verkoop van haar aandelenbelang in ICT Automatisering.

Ontwikkelingen na afloop verslagperiode

In april introduceerde DPA twee nieuwe initiatieven. DPA is een 50/50-joint venture aangegaan met e-commerce specialist De Nieuwe Zaak. De focus van de JV zal gericht zijn op het (bij)scholen en inzetten van online-marketingspecialisten. Daarnaast heeft DPA een nieuwe business unit opgericht; DPA Tax. Deze richt zich op de werving en professionele inzet van fiscale specialisten.

DPA verwacht meer nieuwe bedrijfsactiviteiten te introduceren. Demografische en technologische ontwikkelingen hebben een sterke invloed op de (ontwikkeling van de) arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen zullen er onder meer toe leiden dat vraag naar specialistische expertise snel verandert en dat ‘nieuwe beroepen’ ontstaan. DPA speelt proactief op deze marktontwikkelingen in door middel van nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden met strategische partners.

Per 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden en wordt de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten. Op basis van deze nieuwe wetgeving heeft DPA een implementatietraject in gang gezet om de standaardprocedure bij de inzet van zelfstandige professionals aan te passen en een beoordeling van de arbeidsrelatie uit te voeren. Ook voert DPA gesprekken met zelfstandige professionals die momenteel bij opdrachtgevers van DPA worden ingezet. Indien noodzakelijk zal DPA hen een passend dienstverband aanbieden. Naar verwachting leidt dit tot een daling van de omzetbijdrage van zelfstandige professionals, in lijn met de DPA strategie die gericht is op het inzetten van meer eigen professionals.