DPA Group N.V. verstevigt platform voor groei

DPA_Amsterdam.png
  • DPA kondigt een 9 miljoen Euro emissie van aandelen aan;
  • DPA neemt het 49% aandelenbelang in DPA Supply Chain People over;
  • DPA versterkt de groepsdirectie met een Operationeel en Commercieel Directeur.

DPA Group N.V. (DPA) maakt bekend dat zij een emissie van aandelen DPA Group N.V. voorbereidt welke ter goedkeuring zal worden voorgelegd tijdens de komende algemene vergadering van aandeelhouders van 20 mei aanstaande. De voorziene emissie heeft de steun van de grootaandeelhouders van de onderneming. In de emissie zullen 5.000.000 gewone aandelen in het kapitaal van DPA worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 1,80 Euro per aandeel. De aandelenemissie bestaat uit twee componenten, zijnde een 7 miljoen Euro onderhandse plaatsing van aandelen bij Project Holland Fonds en een 2 miljoen Euro conversie van de achterstelde lening, die in november 2009 door grootaandeelhouders is verstrekt. De opbrengst van de onderhandse plaatsing bij Project Holland Fonds wordt aangewend voor de financiering van de overname van het 49% aandelenbelang in DPA Supply Chain People, aflossing van een deel van de 3 miljoen Euro achtergestelde lening en ter financiering van, onder andere, het werkkapitaal van de onderneming.

Overname 49% belang in DPA Supply Chain People B.V.

DPA maakt tegelijkertijd bekend dat zij een intentieverklaring heeft getekend ten behoeve van de overname van het minderheidsaandeel (49%) in DPA Supply Chain People B.V. (SCP) van Boodie Beheer B.V. De overnamesom bedraagt circa 3,5 miljoen Euro in contanten en aandelen. SCP wordt daarmee een 100% dochter van DPA. SCP werd in 2005 opgericht door DPA en de huidige directeur Max Boodie.

Aflossing achtergestelde lening.

De in november 2009 verstrekte 3 miljoen Euro achtergestelde lening zal volledig worden afgelost. 1 miljoen Euro wordt afgelost uit de opbrengst van de onderhandse plaatsing van aandelen bij Project Holland Fonds. De overige 2 miljoen Euro zal door twee grootaandeelhouders worden geconverteerd naar aandelen.

Het restant van de opbrengst van de aandelenemissie, zijnde 3 miljoen Euro, zal aangewend worden voor de financiering van, onder andere, het werkkapitaal van DPA.

Voordracht nieuwe bestuurders.

De Raad van Commissarissen van DPA heeft het voornemen de heren Martin Delwel (45) en Max Boodie (45) voor te dragen voor benoeming als statutair bestuurder van de onderneming, naast de huidige Algemeen Directeur Roland van der Hoek. De voordracht zal na afronding van de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad tijdens de komende AVA van 20 mei 2010 in stemming worden gebracht.

De heer Delwel zal worden aangesteld als Operationeel Directeur en zal per 1 juni 2010 in dienst treden van de onderneming. Martin Delwel is afkomstig van Stork N.V. waar hij Algemeen Directeur is van HiTecs (detachering technisch personeel binnen en buiten Stork). Voordien was Martin Delwel lid van de directie van Yacht Group Nederland en lid van het managementteam van Randstad Deutschland. De heer Boodie is al jarenlang werkzaam bij DPA, waar hij met succes een nieuw bedrijf startte: DPA Supply Chain People. Tot op heden is hij Algemeen Directeur van dat bedrijf. Daarvoor richtte hij Berenschot Procurement op en voor deze activiteit bleef hij als Managing Director tot eind 2004 verantwoordelijk. Max Boodie zal worden aangesteld als Commercieel Directeur.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben aangegeven hun functie ter beschikking te zullen stellen om de onderneming de ruimte te geven een nieuwe weg in te slaan. Op de AVA van 20 mei aanstaande zal een toelichting gegeven worden op de beoogde samenstelling van de Raad van Commissarissen. Een voorstel voor eventuele benoemingen zullen in een separate BAVA aan de aandeelhouders van DPA worden voorgelegd.

Met de versterking van de Raad van Bestuur, de aankoop van het resterende belang in SCP en de balansversterking zal DPA uitstekend gepositioneerd zijn om te profiteren van het te verwachten herstel van de markt. Een en ander zal worden toegelicht op de aanstaande algemene vergadering van aandeelhouders.