DPA Group N.V. en WR Leading in Finance zien af van overnametransactie

DPA_Amsterdam.png

DPA Group N.V. ("DPA") en WR Leading in Finance ("WR") maken bekend dat heden besloten is de transactie waarbij DPA WR onder voorwaarden zou acquireren, niet zal worden geëffectueerd. De huidige marktomstandigheden maken het noodzakelijk dat voorrang wordt gegeven aan de leiding op operationeel niveau. De beoogde acquisitie en daaropvolgende integratie van activiteiten zou in de komende maanden onevenredig veel aandacht op bestuurlijk en operationeel niveau opeisen. Beide organisaties zullen op bepaalde onderdelen wel blijven samenwerken.

DPA voert momenteel besprekingen die verband houden met de voorziene versterking van haar vermogenspositie; naar verwachting zullen hierover op afzienbare termijn nadere mededelingen volgen.