Pers

DPA boekt lagere, maar solide kwartaalresultaten in uitdagende detacheringsmarkt

Download English version

Hoofdpunten Q1 2021:

• Omzet: 32,1 miljoen euro (Q1 2020: 37,6 miljoen)
• Brutowinst/-marge: 10,8 miljoen euro; 33,6% (Q1 2020: 11,7 miljoen; 31,2%)
• EBITDA/-marge: 4,9 miljoen euro; 15,3% (Q1 2020: 6,0 miljoen; 16,0%)
• Eén werkdag minder dan in Q1 2020: negatieve impact 0,5 miljoen euro op de omzet en 0,4 miljoen euro op de brutowinst en EBITDA
• Eenmalige transactiekosten: negatieve impact van 1,1 miljoen euro op de EBITDA
• Dalend aantal professionals (-17%) en uitdagende detacheringsmarkt
• Minder reis- en vervoerskosten dan in 2020: positieve impact van 0,5 miljoen euro op de EBITDA
• Minder verlofopnames dan in 2020: positieve impact van 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,4 miljoen euro op de EBITDA

Persbericht Q1 2021 tabel 1
1. Op de kwartaalcijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd

Arnold van Mameren, CEO van DPA, over de resultaten

“Per saldo zijn we de afgelopen periode goed doorgekomen, maar de onzekerheden blijven groot. DPA heeft laten zien goed in staat te zijn om flexibel en adequaat te acteren in de zeer uitdagende detacheringsmarkt. Mede door de TOZO-regeling zien we aanzienlijke groei in het cluster Legal & Overheid. Daar staat tegenover dat veranderingen in het bancaire landschap uitdagingen met zich meebrengen voor het cluster Banking. We zien ook dat de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt, vooral gedreven door de structurele schaarste aan gespecialiseerde, hoog opgeleide professionals. Om goede professionals aan ons te verbinden, blijft DPA onveranderlijk investeren in de organisatie en de competenties van onze medewerkers.”

Resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 behaalde DPA een omzet van 32,1 miljoen euro (Q1 2020: 37,6 miljoen). De directe kosten daalden met 17,8% naar 21,3 miljoen euro (Q1 2020: 25,9 miljoen). De brutowinst daalde met 7,7% naar 10,8 miljoen euro (Q1 2020: 11,7 miljoen). De brutomarge steeg van 31,2% in Q1 2020 naar 33,6% in Q1 2021.

Het aantal professionals in loondienst nam door de coronacrisis fors af: van 1.196 per 31 maart 2020 naar 987 per 31 maart 2021. Het eerste kwartaal telde 63 werkdagen; dat is één werkdag minder dan in het eerste kwartaal 2020. De negatieve impact hiervan is 0,5 miljoen euro op de omzet en 0,4 miljoen op de brutowinst en EBITDA.

De verkoop- en beheerskosten stegen met 3,5% naar 5,9 miljoen euro (Q1 2020: 5,7 miljoen). Als percentage van de omzet stegen deze kosten naar 18,4% (Q1 2020: 15,2%). Onderdeel van deze verkoop- en beheerskosten zijn transactiekosten die samengaan met het openbaar bod van Gilde op de uitstaande DPA-aandelen van 1,1 miljoen euro. Deze transactiekosten worden gecompenseerd door 0,5 miljoen euro reductie van brandstof-, reis- en verblijfkosten voor professionals. Ook zijn minder verlofdagen opgenomen wat een positief effect van 0,4 miljoen euro op de EBITDA heeft. In het eerste kwartaal nam de EBITDA af naar 4,9 miljoen euro (Q1 2020: 6,0 miljoen). De EBITDA-marge nam af naar 15,3% (Q1 2020: 16,0%).

Medewerkers

Op 31 maart 2021 waren 987 professionals (31 maart 2020: 1.196) en 139 interne medewerkers (31 maart 2020: 185) in dienst van DPA. Verder had de onderneming op fulltime basis 160 zzp’ers onder contract (31 maart 2020: 190). Een belangrijke ratio is de verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers). Deze verbeterde naar 7,1 (31 maart 2020: 6,5).

Persbericht Q1 2021 tabel 2

Doordat DPA haar medewerkers zo flexibel mogelijk inzet, is de ‘bankzit’ beperkt gebleven en de productiviteit op een hoog niveau gehouden. Daarnaast werkt DPA aan ontwikkeling van haar professionals door persoonlijke begeleiding, opleidingen en trainingen. Omdat de schaarste op de arbeidsmarkt ongekend hoog is, zijn verdere investeringen nodig om weer te kunnen groeien.

Vooruitzichten

Vanwege de aanhoudende onzekere omstandigheden blijft DPA de marktontwikkelingen nauwlettend volgen. Ook gebruiken we scenarioanalyses om de impact op de omzet en EBITDA op de korte en middellange termijn te bepalen en tijdig te kunnen bijsturen. In 2021 zetten we weer in op focusgedreven groei. Hiertoe zullen we onder andere meer investeren in marketing en in onze interne organisatie.

DPA Group N.V.

DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt de onderneming haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Hulkenberg via [email protected] of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het Bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.