Pers

Buitengewone Algemene Vergadering DPA Group N.V. in liquidatie ('DGNV') stemt in met alle voorstellen

In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van DPA Group N.V. in liquidatie ('DGNV') van 30 november 2021 zijn alle voorstellen aangenomen. De vergadering heeft ingestemd met de benoeming van FCA Liquidator B.V. als vereffenaar. Er is finale kwijting verleend aan T.C. Koster die tijdelijk als vereffenaar was aangesteld en aan de voormalige bestuursleden en vereffenaars D.W.J. Theyse en A. van Mameren. Voorts is besloten tot wijziging van de statuten conform het voorstel als opgenomen in de oproeping (inclusief toelichting) tot de vergadering. De akte van statutenwijziging als gevolg waarvan de statutaire naam van de vennootschap wordt veranderd in ‘DGNV N.V.’ en artikel 39 lid 2 BW zal worden gewijzigd, zal zo spoedig mogelijk worden verleden.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de in dit persbericht omschreven vereffening wordt verwezen naar het biedingsbericht van New Horizons Holding B.V. en TBL Investments B.V. van 2 juni 2021, de standpuntbepaling van DGNV van 2 juni 2021, de BAVA-oproepen van 16 juli en 19 oktober 2021 en de persberichten van DGNV van 21 september en 12 oktober 2021. Deze documenten zijn te vinden op de website www.dpa.nl.

Disclaimer

Dit persbericht bevat mogelijk voorwetenschap zoals bedoeld in de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014).