Pers

Bekendmaking deponering rekening en verantwoording DGNV N.V. i.l.

FCA Liquidator B.V., handelend als vereffenaar van DGNV N.V. i.l., statutair gevestigd te Amsterdam (bezoekadres: Lindelaan 16, 1405AK Bussum (Nederland)), handelsregisternummer: 3411259, deelt mede dat de rekening en verantwoording en het plan van verdeling als bedoeld in artikel 2:23b lid 2 BW conform artikel 2:23b lid 4 BW ter inzage van een ieder is neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ten kantore van de vennootschap gedurende twee maanden na de datum van deze publicatie.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de in dit persbericht omschreven vereffening wordt verwezen naar het biedingsbericht van New Horizons Holding B.V. en TBL Investments B.V. van 2 juni 2021, de standpuntbepaling van DGNV van 2 juni 2021, de persberichten omtrent de BAVA van 16 juli, 19 oktober 2021 en 30 november 2021, alsmede de persberichten van DGNV van 21 september en 12 oktober 2021. Deze documenten zijn te vinden op de website www.dpa.nl.

Disclaimer

Dit persbericht bevat mogelijk voorwetenschap zoals bedoeld in de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014).