Pers

Bart-Jan van Genderen benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen van DPA

Download English version

Amsterdam, 25 juni 2021
Bart-Jan van Genderen is per 25 juni 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA. Hij volgt Ron Icke op, die deze functie vroegtijdig neerlegt vanwege zijn aanstaande benoeming tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ U.A. en het maximale aantal toezichthoudende functies onder artikel 2:142a BW. Ron Icke is sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA en op 18 mei 2020 voor een vierde termijn van twee jaar herbenoemd. Bart-Jan van Genderen is sinds 25 april 2013 commissaris bij DPA en op 18 mei 2021 herbenoemd voor een periode van twee jaar. 

DPA Group N.V.

DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. De onderneming biedt haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Hulkenberg via [email protected] of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het Bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.