DPA Professionals CEO Arnold van Mameren
Pers

Arnold van Mameren nieuwe CEO van DPA Group

Amsterdam, 3 juni 2019 - Arnold van Mameren wordt de nieuwe CEO van DPA Group. Hij volgt Eric Winter op, die sinds de overname van NIG in 2011 aan het roer stond bij de onderneming. Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA, verheugt zich op de samenwerking met de nieuwe CEO. “Arnold heeft veel ervaring met het verbinden van de beste talenten op de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van organisaties. Zijn managementervaring, kennis van recruitment en digitalisering en zijn track-record met veranderingsprojecten sluiten goed bij DPA aan. Hierdoor is hij zeer geschikt om de ambities van de onderneming verder vorm te geven.”

Arnold van Mameren studeerde technische natuurkunde en startte zijn loopbaan bij Pink Elephant (later PinkRoccade). Hier leidde hij meerdere grote units en leverde hij een bijdrage aan de integratie met Getronics in 2005. Daarna werd hij eindverantwoordelijk voor de consulting business unit van Getronics. In 2010 werd hij eindverantwoordelijk voor KPN Consulting dat onder zijn leiding erkenning kreeg als Great Place to Work. Na twee jaar als Director Operations bij EY Advisory Services voerde hij met succes een turnaround door bij cloud services integrator Pink Elephant.

Formele benoeming op 27 augustus 2019

DPA roept op 27 augustus 2019 een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering bijeen om de Algemene Vergadering in kennis te stellen van het voornemen om Arnold van Mameren te benoemen als bestuurslid en Eric Winter als lid van de Raad van Commissarissen voor te dragen. Tijdens deze BAVA treedt Eric Winter formeel terug als CEO. “Ik ben blij dat Arnold het leiderschap overneemt. Na de transformatie van het afgelopen jaar is DPA klaar voor de toekomst. Een toekomst die meer dan ooit in het teken staat van waardecreatie voor alle belanghebbenden, met ontwikkeling en groei van gespecialiseerde professionals als centraal uitgangspunt.”

English version

Amsterdam, 3 June 2019 - Arnold van Mameren will be appointed as the new CEO of DPA Group. Arnold succeeds Eric Winter, who has been at the helm of the company since the acquisition of NIG in 2011. Ron Icke, chairman of the Supervisory Board of DPA, is looking forward to working together with the new CEO. Arnold has a wealth of experience in attracting the most talented professionals in the job market and in developing organisations. His management experience, knowledge of recruitment and digitalisation, and proven track record dealing with change programmes make him a good fit for DPA. He is therefore ideally suited to further shape the company’s ambitions.

Arnold van Mameren has a degree in Applied Physics and began his career at Pink Elephant (later PinkRoccade) where he managed various large units and contributed to the integration with Getronics in 2005. He subsequently was in charge of Getronics’ consulting business unit. In 2010 he assumed ultimate responsibility for KPN Consulting, which was recognised as a Great Place to Work under his management. Following a two-year stint as Director of Operations at EY Advisory Services, he led the successful turnaround of cloud services integrator Pink Elephant.

Formal appointment on 27 August 2019

DPA is calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders on 27 August 2019 to inform the meeting of its intention to appoint Arnold van Mameren as a member of the Management Board and to propose the appointment of Eric Winter as a member of the Supervisory Board. Eric Winter will formally resign as CEO at the EGM. “I am pleased that Arnold is taking over at the helm. After last year’s transformation, DPA is ready for the future. A future that now more than ever is focused on value creation for all stakeholders, with the development and growth of specialist professionals as the main starting point,