DPA Professionals CEO Arnold van Mameren en CFO Desiree Theyse
Pers

Arnold van Mameren benoemd als CEO van DPA Group

Amsterdam, 28 augustus 2019 - Arnold van Mameren is formeel aangesteld als CEO van DPA Group. Hij volgt Eric Winter op, die sinds 2011 aan het roer van de onderneming stond en als commissaris bij DPA betrokken blijft. “Het aanstellen van Arnold past in de koers die in 2018 is ingezet om de kernactiviteiten van DPA verder te versterken”, zegt Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA. “We zijn blij dat we voor deze positie een persoon met veel ervaring in recruitment, goed werkgeverschap en digitalisering kunnen benoemen. Ook Arnolds achtergrond bij grote adviesbedrijven is van waarde voor het verwezenlijken van de ambities van DPA. Wij hebben het volste vertrouwen in ons directieteam dat thans bestaat uit Arnold van Mameren (CEO) en Désirée Theyse (CFO).”

“De afgelopen maanden heb ik DPA ervaren als een ondernemend bedrijf waar alles in het teken staat van vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Een innovatieve organisatie met talentvolle medewerkers en een warme, informele cultuur", aldus Arnold van Mameren. “Ik vind het inspirerend om hier deel van uit te maken en heb er veel zin in om samen met het sterke managementteam de ambities van DPA verder vorm te geven.”

Arnold van Mameren studeerde technische natuurkunde en startte zijn loopbaan bij Pink Elephant (later PinkRoccade). Hier leidde hij meerdere grote units en leverde hij een bijdrage aan de integratie met Getronics in 2005. Daarna werd hij eindverantwoordelijk voor de consulting business unit van Getronics. In 2010 werd hij eindverantwoordelijk voor KPN Consulting dat onder zijn leiding erkenning kreeg als Great Place to Work. Na twee jaar als Director Operations bij EY Advisory Services voerde hij met succes een turnaround door bij cloud services integrator Pink Elephant.

English version

Arnold van Mameren appointed CEO of DPA Group


Amsterdam, 28 August 2019 - Arnold van Mameren has been formally appointed CEO of DPA Group. He succeeds Eric Winter, who has been at the helm of the company since 2011 and will remain involved with DPA as a member of the Supervisory Board. “Arnold’s appointment is consistent with the course taken in 2018 aimed at further strengthening DPA’s core activities,” said DPA Supervisory Board chairman Ron Icke. “We are pleased to be able to appoint someone to this position who has a great deal of experience in the areas of recruitment, being a good employer and digitalisation. Arnold’s background with large advisory firms is also valuable in terms of realising DPA’s ambitions. We have every confidence in our executive team, which now consists of Arnold van Mameren (CEO) and Désirée Theyse (CFO).”


“Over the past months I have come to know DPA as an enterprising company where the key focus is occupational and personal development of professionals. An innovative organisation with talented employees and a warm, informal culture," said Van Mameren. “It is inspiring for me to be a part of this and I am really looking forward to working with the strong management team to further shape DPA’s ambitions.”


After graduating in Applied Physics Arnold van Mameren started his career with Pink Elephant (subsequently PinkRoccade), where he headed up several large units and contributed to the integration with Getronics in 2005. He later assumed final responsibility for the consulting business unit at Getronics. In 2010 he assumed final responsibility for KPN Consulting, which gained Great Place to Work recognition under his leadership. After two years as Director of Operations at EY Advisory Services Arnold implemented a successful turnaround at cloud services integrator Pink Elephant.