Aandeelhouders ICT Automatisering accepteren gewijzigde transactiestructuur overname Brandfort

DPA_Amsterdam.png

Vanochtend hebben de aandeelhouders van ICT Automatisering N.V. zich in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgesproken over de voorgenomen overname van Brandfort. DPA had ICT Automatisering om deze BAVA verzocht om aandeelhouders de gelegenheid te geven zich uit te spreken over Brandfort. De druk van aandeelhouders heeft geleid tot een verbetering van de transactievoorwaarden, zodanig dat een nipte meerderheid van de aanwezige aandeelhouders niet langer bezwaar had tegen de overname. DPA heeft zelf tegen de transactie gestemd omdat deze nog altijd (zij het in mindere mate) waarde vernietigt.

ICT Automatisering heeft aangegeven zich thans te beraden of de Brandfort transactie doorgezet moet worden. Indien ICT Automatisering hiertoe besluit, trekt DPA haar bereidheid tot het uitbrengen van het openbaar bod op ICT Automatisering zoals gecommuniceerd in haar brief van 18 december 2013 in.