Aandeelhouders DPA Group N.V. stemmen in met dividendvoorstel en statutenwijzigingen

DPA_Amsterdam.png

 Amsterdam, 12 mei 2016 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA Group heeft op de jaarvergadering op 12 mei de jaarrekening over 2015 vastgesteld en het dividendvoorstel aangenomen. Van het in 2015 behaalde resultaat van 4,8 miljoen euro wordt 1,8 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserve en een dividend in contanten uitgekeerd van 0,06 euro per aandeel.

Slotdividend

Conform het met ingang van 2015 ingezette dividendbeleid is het dividend 40 procent van het gerealiseerde resultaat na belastingen exclusief de boekwinst die is behaald op de verkoop van aandelen ICT Automatisering. Deze boekwinst is eerder als interim dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd voor een bedrag van 2,0 miljoen euro: 0,04 euro per aandeel. Over het boekjaar 2015 resteert een slotdividend van 0,02 euro per aandeel. De ex-dividend datum voor betaling is 16 mei 2016 en de uitbetaling van het slotdividend vindt plaats op 25 mei 2016.

Statutenwijzigingen

De vergadering stemde ook in met de andere agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen ten behoeve van de overgang van DPA naar het (volledige) structuurregime. Verder is ingestemd met statutenwijzigingsvoorstellen zoals de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van 8 miljoen naar 15 miljoen euro, een vrijwaring voor bestuurders en commissarissen, toevoeging van plaatsen waar algemene vergaderingen gehouden kunnen worden en verhoging van de drempel voor het agenderingsrecht voor aandeelhouders.