Aandeelhouders DPA Group N.V. stemmen in met dividendvoorstel en intrekking aandelen

DPA_Amsterdam.png

Amsterdam, 20 april 2017 - De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA Group N.V. heeft tijdens de jaarvergadering op 20 april 2017 de jaarrekening over 2016 vastgesteld en het dividendvoorstel aangenomen.

Dividend

Conform het met ingang van 2015 ingezette dividendbeleid is het dividend 40% van het gerealiseerde resultaat na belastingen. Van het in 2016 behaalde resultaat van 6,9 miljoen euro wordt 3,9 miljoen euro toegevoegd aan de algemene reserve en een dividend in contanten uitgekeerd van 0,06 euro per aandeel. De registratiedatum voor betaling is 24 april 2017 en de betaalbaarstelling van het dividend is 3 mei 2017.

Intrekking aandelen

De vergadering stemde ook in met de andere agendapunten, waaronder de voorgestelde intrekking van door DPA in eigen portefeuille gehouden aandelen.

Over DPA Group N.V.

DPA richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en continue ontwikkeling van kennis en kunde. DPA biedt oplossingen voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Hulkenberg via sharon.hulkenberg@dpa.nl of telefoonnummer 035 625 0505.