• Bij een fusie of overnametraject wordt een due diligence onderzoek ingesteld. Hiertoe wordt een dataroom ingericht. In die dataroom komt een grote hoeveelheid documenten die van toepassing zijn op de vele aspecten van de onderneming; financieel, organisatorisch, marketing, HR, IT, etc. Hoewel het volwassenheidsniveau op het gebied van privacy en informatiebeveiliging vaak onvoldoende goed wordt beoordeeld, kan dit van grote invloed zijn op de waardebepaling van de over te nemen organisatie.
  • Met een goede inventarisatie kan al snel worden bepaald in welke mate de organisatie op dit moment aan de AVG voldoet. Op basis daarvan wordt er een inschatting gemaakt van de tijd en kosten die nodig zijn om het gewenste niveau van compliance te behalen.