Publicatiedata

  • Vrijdag 6 april 2018:
Publicatie jaarrekening 2017
  • Donderdag 26 april 2018:
Trading update Q1 2018
  • Dinsdag 22 mei 2018 om 13.00 uur:
AvA voor vaststellen jaarrekening 2017
  • Dinsdag 28 augustus 2018:
Publicatie halfjaarbericht 2018
  • Maandag 5 november 2018:
Trading update Q3 2018

Gesloten periodes

DPA hanteert gesloten periodes van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de bekendmaking van een tussentijds financieel verslag of jaarverslag.