Investor relations

DPA hecht grote waarde aan transparante en eenduidige informatieverstrekking aan stakeholders. Ons investor relations-beleid is erop gericht om aandeelhouders, beleggers, medewerkers en andere belanghebbenden helder, volledig en (gelijk)tijdig te informeren over onze strategie, prestaties, doelstellingen en vooruitzichten. Informatie die mogelijk van invloed is op de koers van het aandeel DPA stellen we onverwijld beschikbaar via een persbericht.

Informatieverstrekking
Analisten en (potentiële) investeerders kunnen op verschillende manieren informatie over DPA verkrijgen:

Bilaterale contacten
De verantwoordelijkheid voor Investor Relations ligt bij de CFO die samen met de Secretaris van de Vennootschap vormgeeft aan het IR-beleid en de uitvoering ervan. Ons beleid inzake bilaterale contacten met (potentiële) aandeelhouders kunt u hier downloaden. Hiervoor hanteren we heldere richtlijnen. Er gelden gesloten periodes van twee maanden voorafgaand aan de bekendmaking van de jaarresultaten (en de publicatie van het jaarverslag) en drie weken voor de bekendmaking van de halfjaarcijfers en de ‘trading updates’ over het eerste en het derde kwartaal.

Contact
Contactpersoon voor (potentiële) aandeelhouders) en analisten is de Secretaris van de Vennootschap. Zij is bereikbaar per e-mail of telefoonnummer +31 6 51 41 16 47.