DPA hecht grote waarde aan transparante en gelijke informatieverstrekking aan stakeholders. Ons investor relations-beleid is erop gericht om aandeelhouders, beleggers, medewerkers en andere belanghebbenden helder, volledig en (gelijk)tijdig te informeren over onze strategie, prestaties, doelstellingen en vooruitzichten. Informatie die mogelijk van invloed is op de koers van het aandeel DPA stellen we onverwijld beschikbaar via een persbericht.

Informatieverstrekking
Analisten en bestaande of potentiële investeerders kunnen op verschillende manieren informatie over DPA verkrijgen:

Bilaterale contacten
De verantwoordelijkheid voor Investor Relations ligt bij de CEO, die samen met de financieel directeur en de Secretaris van de Vennootschap vormgeeft aan het IR-beleid en de uitvoering ervan. DPA hanteert heldere richtlijnen voor het onderhouden van bilaterale contacten met (potentiële) aandeelhouders. Ons beleid inzake bilaterale contacten kunt u hier downloaden. Er gelden gesloten periodes van twee maanden voorafgaand aan de bekendmaking van de jaarresultaten (en de publicatie van het jaarverslag) en drie weken voor de bekendmaking van de halfjaarresultaten en de ‘trading updates’ over het eerste en het derde kwartaal.

Contact
Contactpersoon voor aandeelhouders (of potentiële aandeelhouders) en financieel analisten is de Secretaris van de Vennootschap. Zij is bereikbaar via mail of telefoonnummer 06 51 41 16 47.