Het aandeel DPA Group N.V. is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en wordt verhandeld onder de ticker DPA (ISIN NL0009197771). De genoteerde aandelen luiden op naam. Een genoteerd gewoon aandeel DPA geeft de houder recht op het uitbrengen van één stem.

Nederland is de lidstaat van herkomst van DPA Group (EU Transparantierichtlijn).

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 15 miljoen euro en is verdeeld in 150 miljoen gewone aandelen van 0,10 euro. Het totale aantal uitstaande aandelen is 46.968.197 (per 3 juli 2017). DPA kent geen cumulatief preferente aandelen of prioriteitsaandelen.

Belangen

Op basis van de meldingen in het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) zijn per 3 juli 2017 de volgende aandeelhouders met een aanmerkelijk belang bekend:

 • Nobu Participaties B.V. - 1 september 2016: 11,6%
 • Navitas B.V. - 3 juni 2016: 9,2%
 • Gestion Deelnemingen II B.V. - 20 mei 2010: 8,9%
 • NN Group N.V. - 31 augustus 2017: 8,9%
 • O. Berten (middels O.O. Berten Holding B.V.) - 23 april 2015: 7,0%
 • Otus Capital Management Ltd. (middels The Maga Micro
  Cap Fund, The Regents of the University of Michigan,
  Crown/Otus Equities Europe Segregated Portfolio) - 16 februari 2017: 5,0%
 • Gestion Deelnemingen V B.V. - 29 juni 2009: 6,2%
 • Kas Trust Bewaarder Gestion Actief Beheer Fonds B.V. - 1 juli 2013: 4,9%
 • M.C.M. Strating-Schulte Fischedick (middels Binkmans Beheer B.V.) - 1 september 2016: 3,5%
 • R.E. Strating (middels TBL Investments B.V.) - 1 september 2016: 3,5%
 • I.E. Strating (middels Boezebelle B.V.) - 1 september 2016: 3,5%
 • Praude Asset Management (middels Hermes Linder Fund SICAV PLC) - 30 oktober 2017: 3,06%

Voor een overzicht van meldingen verwijzen we naar www.afm.nl onder ‘professionals’, vervolgens ‘registers’ en vervolgens ‘substantiële deelnemingen’.

Dividendbeleid

De statuten bepalen dat het reserverings- en dividendbeleid (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) in de jaarvergadering van aandeelhouders aan de orde wordt gesteld. De Raad van Bestuur bepaalt onder goedkeuring van Raad van Commissarissen welk deel van de winst wordt gereserveerd. De resterende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze kan, op voorstel van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, besluiten of een dividenduitkering in geld en/of aandelen plaatsvindt.

Met ingang van 1 januari 2015 beoogt DPA een dividendbeleid in te zetten waarbij 50% van de nettowinst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Liquiditeitsverschaffer

NIBC Markets treedt in 2018 op als ‘liquidity provider’ voor het aandeel DPA. Dit wil zeggen dat NIBC Markets in de markt staat als tegenpartij voor koop- of verkooporders. Daarbij wordt de bied- en laatprijs in een range rond de laatst verhandelde prijs gesteld, zodat relatief kleinere koop- of verkooporders opgevangen worden. Dit resulteert in een meer geordend koersverloop van het aandeel.