Trainingen bij DPA Academy

Train en ontwikkel jezelf

#trainingsaanbod #ontwikkelen #improvingyourperformance

Schermafbeelding 2018-09-26 om 14.39.28.png

Trainingsaanbod:

 • De eerste indruk telt… tijdens intakegesprekken
 • Effectief communiceren
 • Energiemanagement
 • Haal alles uit je opdracht
 • Ik als performance improvement coach
 • Improve the performance of your brain
 • Improve your Business English!
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • On board at DPA!
 • Presenteren, profileren en pitchen
 • Sales training: psychologie van de beïnvloeding
 • Persoonlijk leiderschap
 • Schrijven voor professionals
 • Selectie- en interviewtechnieken
 • Workflow en effectiviteit
 • Masterclass Harvard Onderhandelen
 • Masterclass Ziekteverzuim

De eerste indruk telt… tijdens intakegesprekken

Eén dagdeel

Tijdens de training krijg je vertrouwen en handvatten om je beste zelf te kunnen presenteren tijdens intakegesprekken. Je gaat aan de slag met voorbereidings- en gespreksvaardigheden om een goede indruk te maken bij je (potentiële) opdrachtgever. De inhoud van de workshop wordt samen met de deelnemers bepaald. Wat wil je graag leren? Wat wil je na de workshop (beter) kunnen? Op basis hiervan wordt de workshop ingericht. Oefenen staat centraal en er wordt van en met elkaar geleerd.

Na de training ben je (beter) in staat om:

 • Jezelf kort en bondig te introduceren.
 • Je voor te bereiden op het gesprek.
 • Competenties en kwaliteiten te motiveren met concrete praktijkvoorbeelden.

Effectief Communiceren

Twee dagdelen

Communiceren leer je natuurlijk niet in een training, maar de modellen en oefeningen die je aangereikt krijgt helpen je wel in de praktijk.
Kun jij al een voorbeeld geven van een situatie waarbij het effectiever mocht? Dat is mooi, want deze situaties staan centraal in de training ‘Effectief communiceren’.

Samen met de groep verdiep je de theorie en breng je het met oefeningen direct in de praktijk!

Energiemanagement

Eén dagdeel

Veel mensen hebben last van stress en moeite om balans te houden in het intensieve leven met hoge prestatiedruk. Sommigen hebben zelfs al eens te maken gehad met een burn-out. Het is tijd voor verandering! Deze sessie is er op gericht energiemanagement in jouw leven toe te passen. Goed voor jezelf zorgen is immers je hoofdtaak, “First help yourself, then others”.

Tijdens de training krijg je inzicht in de wijze waarop jij met jouw energie omgaat. Je krijgt advies over zelfzorg en handvatten om energievreters te beperken en energiegevers gerichter in te zetten. Het is in de basis van belang dat je pro-actief de regie pakt in het managen van jouw eigen energie, oplossingsgericht denkt en bewuste keuzes maakt om goed in balans te blijven.

Haal alles uit je opdracht

Drie dagdelen

Wil je bij je huidige en toekomstige opdrachtgever van nog meer toegevoegde waarde zijn? Volg dan het programma ‘Haal alles uit je opdracht’. Na afloop heb je een kant-en-klaar plan (gemaakt) om aan de slag te gaan.

Samen met collega’s werk je aan het realiseren van jouw ambitie en doelen. Ga met elkaar aan de slag met vragen zoals: Hoe zorg jij dat je gezien wordt in je volle potentie? Wat is je volle potentie? In hoeverre heb jij invloed om van je huidige opdracht, een super uitdagende opdracht te maken? Waar zit jouw toegevoegde waarde voor de opdrachtgever?

Ik als ‘Performance Improvement’ Coach

Twee dagdelen

‘Improving your performance’ is het motto van DPA. Een krachtig motto en zeer goed toepasbaar binnen de dienstverlening van DPA. Het is daarbij goed te weten over welke ‘performance’ wordt gesproken en hoe die kan worden verbeterd. En wat betekent dit motto eigenlijk voor jou?

Tijdens deze powerworkshop ga je een bewuste en concrete beweging activeren bij jezelf en de overige deelnemers door gebruik te maken van het coachmodel. Zeer waardevol om dit model daarna ook in jouw praktijk in te zetten!

Improve the performance of your brain

Drie dagdelen

Hoeveel informatie heb jij dagelijks te verwerken als (kennis)professional? Gemiddeld besteden professionals meer dan 4 uur per dag aan het lezen en analyseren van informatie! Zeker ook als interim professional heb je steeds nieuwe omgevingen eigen te maken en kennis nodig om je werk goed te kunnen doen. Hoe mooi zou het zijn als je dit kan optimaliseren? In deze workshop leer je gefocust te blijven, sneller informatie te verwerken en informatie beter en langer te onthouden. Het resultaat zal zowel in kwantiteit als kwaliteit te merken zijn.

Improve your Business English!

Vier dagdelen

Wil jij je Business English naar een hoger niveau brengen? Start improving your business English now!

Inhoudelijk ga je aan de slag met:
• Opfrissen grammatica en zinsopbouw
• Zakelijk telefoneren/spreekvaardigheid
• E-mailen/zakelijke schrijfvaardigheid
• Functie- en/of bedrijfsspecifieke onderwerpen (op basis van intakes)

Lean Six Sigma Green Belt

Acht dagdelen plus examen

De Lean Green belt is voor medewerkers die opgeleid worden om een bijdrage te leveren aan een structureel verbeterproces of een Lean/ Lean Six Sigma-traject binnen organisaties. De medewerkers worden opgeleid tot een projectmedewerker die onder aansturing van een Black Belt zelfstandig kunnen werken binnen het verbetertraject of een veranderproject. Medewerkers met een Lean Six Sigma Green belt achtergrond, zijn van grote toegevoegde waarde binnen organisaties voor het feitelijke veranderen van een organisatie maar ook het dragen van de verandercultuur.

On Board at DPA!

Eén dagdeel

Nieuwe collega’s heten wij graag warm welkom. Dit doen wij in ons On Board at DPA programma. Een avond waarin je een business unit manager of onze COO de hemd van het lijf kunt vragen. Een moment om andere nieuwe DPA-ers te ontmoeten en aan de slag te gaan met je eigen ontwikkeling.

Presenteren, profileren en pitchen

Twee dagdelen

Wil jij op een ontspannen wijze jezelf kunnen presenteren, bijvoorbeeld bij een sollicitatie, of bij het geven van presentaties voor groepen? Hoe kun jij mensen boeien en hoe kun je een brug slaan tussen jou en je luisteraar(s)? Pak deze kans en volg de essentiële training: ‘Presenteren, profileren en pitchen’. Wij verrassen jou met deze training, ga jij jouw ‘publiek’ verrassen?

Persoonlijk leiderschap

Drie dagdelen

Ga op zoek naar: Waarom doe jij zoals je doet? Wat motiveert jou intrinsiek? Wie wil je zijn?

Naast vakinhoudelijke ontwikkeling is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk aspect. Kennis is handig, maar alleen als dit met de nodige vaardigheden en de juiste houding ingezet kan worden. Met meer persoonlijk leiderschap ben je in staat pro-actief je eigen weg te gaan. Geef je authentieke zelf de ruimte en groei. Zorg dat jij het product bent van je eigen keuzes, in plaats van een product van je omgeving!

Ga aan de slag met wat je kan, wil en wat je nodig hebt om jouw doelen te realiseren.

Sales training: psychologie van de beïnvloeding

Zes dagdelen

Effectief beïnvloeden vereist dat het ‘klikt’ tussen de gesprekspartners. Een middel daartoe is het je kunnen verplaatsen in de belevingswereld van je gesprekspartner. De vaardigheid in het communiceren ‘vanuit de ander’ om zodoende te overtuigen en te beïnvloeden is daarbij een voorwaarde. Evenals het kunnen doorzien van emoties, drijfveren en camouflagegedrag van de ander. Kortom: ‘toegepaste mensenkennis’.

Naast een goede voorbereiding, is vooral het kunnen hanteren van de juiste gesprekstechnieken en het effectief kunnen weerleggen van bezwaren en tegenwerpingen een vereiste. Tijdens de training staat de praktijk van de deelnemers centraal en wordt er met de behandelde vaardigheden en technieken geoefend aan de hand van casuïstiek die je zelf inbrengt.

Schrijven voor Professionals

Twee dagdelen

We schrijven zakelijk heel wat af: offertes, brieven, rapporten, mails, nota’s, verslagen… Die moeten begrijpelijk, betrokken en toch kernachtig geschreven zijn. Daarom stoppen we er vaak (te) veel moeite en tijd in. Het resultaat is vaak saai, afstandelijk en wollig. Zonde van de moeite dus! Wil je leren hoe het ook anders kan? En ontdekken hoe leuk schrijven is? Volg dan de training Schrijven voor Professionals!

Selectie- en interviewtechnieken

Zes dagdelen

De slagvaardigheid van organisaties wordt grotendeels bepaald door de mensen die er werken. Vandaar dat het belangrijk is om professioneel in te kunnen schatten wat de kans van slagen is van een kandidaat in een bepaalde functie.

De beoordeling van kandidaten is geen eenvoudige zaak. De mens is een complex wezen, hij kent zichzelf slechts ten dele en probeert vooral in sollicitatie-situaties zich anders (mooier) voor te doen dan hij is. Daarnaast zijn kandidaten in het algemeen goed opgeleid, communicatief vaardig, zij kennen hun marktwaarde en ze zijn soms getraind in het voeren van sollicitatiegesprekken. Naarmate men de kandidaat beter kan inschatten, is de kans op een succesvolle match groter.

Dit kunnen taxeren van de ander, is niet alleen belangrijk in het recruitmentproces. Ook in allerlei andere situaties (zowel zakelijk als privé) is het betrouwbaar kunnen inschatten van de ander een must. In de training worden onderwerpen en vaardigheden behandeld/geoefend om dit proces makkelijker te maken.

Workflow en effectiviteit

Twee dagdelen

Wil jij stressvrije manifestatiekracht?

Stressvrije productiviteit. Niet meer uitstellen. Doelgericht werken. Tijd voor de dingen die jij belangrijk vindt. En dit allemaal zonder je zelf een burn-out in te jagen. Zonder je schuldig te voelen. Weer het gevoel hebben dat je vooruit gaat. Genereer momentum op de doelen die je graag wil realiseren. Of het nou professioneel of privé betreft. Durf weer te dromen! Hoe ziet jouw (werk)dag er over 2 jaar uit? XII Waves helpt je met een systeem implementeren waarmee jij duidelijke doelen stelt, gestructureerd werkt, duidelijke focus hebt, uitstelgedrag overwint en je energie verbetert!

In twee powersessies wordt theorie en praktijk op basis van de GTD methodiek en goalsetting besproken en vertaald naar je dagelijkse werk. Ook oefenen we technieken die helpen om effectief met je tijd om te gaan.

Masterclass Harvard Onderhandelen

Hoe stap jij de onderhandeling in? Heb jij een strategie hoe je met een kandidaat tot een win-win uitkomst komt?

De Harvard onderhandelmethode kan je hierbij helpen. Deze methode wordt wereldwijd beschouwd als de meest effectieve onderhandelmethode. Je leert verder kijken dan standpunten, door je onder andere te concentreren op de achterliggende belangen van de partijen aan tafel en het ‘spelen van de bal in plaats van de man’, zodat een optimaal onderhandelingsresultaat bereikt wordt.

In deze Masterclass krijg je tools aangereikt die jou in staat stellen om situaties snel te analyseren en te beïnvloeden. Het stelt jou in staat om samen met de kandidaat naar de ‘win-win’ te zoeken, in plaats van een vertrek naar de concurrent of een ‘win-lose’ resultaat.
Hiermee haal jij de kandidaat binnen met voorwaarden die voor beide voor langere tijd interessant zijn.

Bijvoorbeeld als recruiter is onderhandelen over salaris en voorwaarden dagelijks onderdeel van je werk. Ook ben je in het dagelijks leven onderhandelaar. Onderhandelen is een elementair middel om iets van de ander gedaan te krijgen. Het is tweezijdige communicatie, gericht op het bereiken van overeenstemming. Je hebt er privé dus ook nog wat aan!

Masterclass Ziekteverzuim

In de workshop ga je aan de slag met de volgende leerthema’s:

Verzuim

 • Wat is verzuim? En hoe werkt verzuim binnen DPA?
 • Toelichten verzuimmodel (verzuimnoodzaak, verzuimdrempel, verzuimbehoefte en verzuimgelegenheid)
 • Wie doet wat in het verzuimproces (rechten en plichten)? 

Stappen ziekteverzuimproces

 • Van de ziekmelding t/m herstelmelding (poortwachter)
 • De verschillende contactmomenten + do’s & don’ts
 • Jouw rol en de rol van de medewerker
 • Frequent verzuimgesprekken + do’s & don’ts

De praktijk van morgen

 • Oefenen van de verschillende gesprekken
 • Wat ga jij vanaf nu anders doen?

Het levert jou het volgende op:

 • Kennis over de ziekteverzuimwetgeving (wet poortwachter).
 • Praktische handvatten om met je medewerker in gesprek te gaan over de preventie van ziekteverzuim en in contact te blijven tijdens het ziekteverzuimproces.

Meer informatie over trainingen

Wil je meer informatie over een training ontvangen of wil je graag advies wat DPA Academy voor jou kan betekenen?

Stel je vraag aan Annelijn

Assistent learning & development Stuur een bericht