Werken in teams: welke teamrollen liggen jou het best? (Belbin test)

Blog 26 februari 2014 4 min. lezen
banking_insurance_header
26februari-300x144.png

De Engelse professor Meredith Belbin deed elf jaar onderzoek naar de meest optimale teamsamenstelling. Op basis daarvan heeft hij een indeling gemaakt in negen teamrollen. De ‘teamrollen van Belbin’ worden dagelijks gebruikt bij teambuilding, training en coaching. In de praktijk zijn er meestal twee à drie teamrollen die iemand goed passen en een paar rollen die goed op te brengen zijn. Natuurlijk zijn er ook rollen die je minder goed liggen.

Doe eens een Belbin test

Belbin onderscheidt de rollen bedrijfsman, brononderzoeker, groepswerker, monitor, plant, specialist, voorzitter, vormer en zorgdrager. Op de website van Mensen in Bedrijf vonden we goede Belbin test. Zo zie je waar jouw voorkeuren liggen en welke bijdragen aan het team jou typeren. Ook zie je meteen in welk gedrag je mogelijk kunt doorschieten. Door deze inzichten kun je jouw teamrollen en die van anderen beter benutten.

De negen Belbin teamrollen

Hoe meer verschillende rollen in een team, hoe beter het resultaat. Met je kennis van de Belbin-teamrollen kun je meteen je voordeel doen. Dit inzicht helpt jou om ervoor te zorgen dat je doet waar je goed in bent. Ook zul je merken dat je kennis over de rollen van je teamgenoten het  samenwerken vergemakkelijkt. Hieronder een korte samenvatting van de kenmerken, teambijdrage én valkuilen per rol.

Bedrijfsman – Praktische organisator: beheerst, ordelijk, taakgericht, verantwoordelijk, praktisch & doelmatig. Niet praten, maar poetsen!

 • Functies die goed passen – Notulist, secretaris, planner, projectleider (in ervaren team met een project dat al op rails staat). Zet beslissingen om in concrete werkzaamheden. Organisatievermogen.
 • Teambijdrage – Organisatievermogen en omzetten van beslissingen in concrete  werkzaamheden.
 • Valkuilen – behoudend en niet erg flexibel. Kan niet snel schakelen.

Brononderzoeker - Nieuwsgierige verkenner: enthousiast initiatiefrijk, communicatief en contactueel sterk

 • Functies die goed passen – Samenvoeger van ideeën. Zorgt voor contacten. Kan ideeën goed verkopen.
 • Teambijdrage – Teamwoordvoerder, onderzoeker, inspiratiebron.
 • Valkuilen – Verliest snel belangstelling. Niet sterk in timemanagement. Laat ideeën ook weer makkelijk los.

Groepswerker - Facilitator: tactvol, goede gespreksvaardigheden, gericht op samenwerking en teambuilding maken, bij voorbeeld. Optimistisch en motiverend. Collegiaal en betrokken.

 • Functies die goed passen – Voorzitter, bemiddelaar, coach.
 • Teambijdrage – Teambuilder en motivator. Zorgt dat de fut erin blijft. Bemiddelt en organiseert evenementen. Haalt koffie!
 • Valkuilen – Werkt niet graag zelfstandig. Weinig prestatiegericht of ambitieus. Gevoelig voor conflicten.

Monitor – Bedachtzame analysator en doordenker: sterk in het observeren van situaties en het analyseren van problemen en het beoordelen van oplossingen.

 • Functies die goed passen – Voorzitter, secretaris, planner, onderzoeker, redacteur.
 • Teambijdrage – Helikopterview: ziet verbanden en houdt het project overzichtelijk. Analyseren en doorzien van vraagstukken. De ideale adviseur in het team. Tevens goede onderhandelaar.
 • Valkuilen – Kan blijven hangen in kritisch denken, wat het tempo uit het werk en de besluitvorming haalt. Kan een genomen besluit niet altijd accepteren en blijft discussiëren. Weinig empathisch. Probeert (te) simpele vraagstukken te delegeren.

Plant – Vernieuwer en verzinner: creativiteit, originaliteit en verbeeldingskracht. Hoge intelligentie, introvert.

 • Functies die goed passen – Onderzoeker, ontwerper, innovator of schrijver (let op: redacteur nodig)
 • Teambijdrage – Verrassende nieuwe openingen, oplossingen en ideeën.
 • Valkuilen – Moeite met weerstand en negatieve reacties op zijn ideeën. Kan het contact met omgeving en team verliezen. Niet heel doelgericht. Verwacht niet veel van hem/haar tijdens een vergadering. Bijdrage blijft soms onzichtbaar.

Specialist - Inhoudelijke kennis en specifieke vaardigheden. Oplossingsgericht. Weet eigen werk prima te organiseren. Onafhankelijk en veel doorzettingsvermogen.

 • Functies die goed passen – Toegewijde vakman. Onderzoeker.
 • Teambijdrage – Inhoudelijke kennis en ervaring. Primair verantwoordelijk voor eigen deel van het werk.
 • Valkuilen – Solist. Weinig betrokken bij/ interesse voor samenwerkingsproces. Neigt te ver de diepte in gaan.

Voorzitter - Rustig, vol zelfvertrouwen, beheerst, doelgericht. Wel kalmte, realisme en nuchterheid. Goede gesprekstechnieken. Goed in luisteren en reflecteren, sterk genoeg om adviezen naast zich neer te leggen.

 • Functies die goed passen – Voorzitter, projectleider, teamwoordvoerder, bemiddelaar.
 • Teambijdrage – Houdt de werkwijze van het team onder controle en laat de kracht van ieder teamlid zo goed mogelijk tot zijn recht komen. Bepaalt de agenda en stuurt aan op besluiten, acties en resultaten. Creëert draagvlak. en verdeelt/delegeert taken.
 • Valkuilen – Krijgt graag gelijk en heeft soms moeite met weerstand. Het resultaat staat voorop. Geen buitengewone intelligentie, brengt zelf weinig in.

Vormer - Ambitieus: wil graag topprestaties neerzetten. Initiatiefrijk en energiek. Vernieuwingsgericht. Gedreven, dynamisch en wilskrachtig. Laat zich niet makkelijk overtuigen. Houdt van uitdaging of competitie.

 • Functies die goed passen – Projectleider.
 • Teambijdrage – Driver die alle partijen weet te overtuigen van het belang van het project en meekrijgt.
 • Valkuilen – Onrustig. Snel geïrriteerd door ineffectiviteit. Kan arrogant overkomen of machtsstrijd oproepen. Gebrek aan tact. Werkt niet graag aan project waarin de grote lijnen al vast liggen. In staat om uitgedachte zaken weer helemaal overhoop halen.

Zorgdrager – Scherp op kwaliteit. Goede risico-analist. Gericht op de details. Zeer accuraat in het afwerken. Sterk in plannen en timemanagement. Collegiaal en betrokken.

 • Functies die goed passen – Planner, secretaris, redacteur.
 • Teambijdrage – Kwaliteitscontrole. Informatiebeheer. Alle vormen van schriftelijk communiceren.
 • Valkuilen -  Rusteloos, consciëntieus, zorgelijk en wat beschroomd ten opzichte van anderen.

Bronnen: