Van goed doen naar goed zakendoen

Blog 30 mei 2018 3 min. lezen

Volgens Matthijn de Boer liggen er door de transitie naar een duurzame economie volop kansen voor bedrijven om beter te presteren. Lees hier verder.

De meeste bedrijven doen aan MVO of duurzaam ondernemen. Maar het beleid blijft nog vaak steken in de uitvoering. Sustainability is opgezet om voor daadwerkelijke verankering van het beleid te zorgen. In de houding, de werkprocessen en het gedrag van de medewerkers. Deze startup helpt organisaties om impact te hebben op de transitie naar een duurzame economie. Volgens Matthijn de Boer - expert in duurzame bedrijfsstrategieën - liggen hier volop kansen voor bedrijven om beter te presteren.

Matthijn ondersteunt banken, luchtvaartbedrijven en onderwijsinstellingen bij duurzame strategievorming en het creëren van duurzaam bewustzijn. “Goed zakendoen gaat over de business case van de keuzes die je maakt op gebied van impact op de maatschappij”, stelt hij bij de aftrap van een interactieve lezing tijdens de DPA Masterclass in mei 2018. “Inzicht in de beweegredenen is cruciaal om verduurzamingsplannen te laten slagen. Dus eerst de why-vraag beantwoorden, voor je aan de slag gaat met de vragen how? en what? Zorg ervoor dat je alle aspecten waarop je wilt verduurzamen adresseert. Maak een zorgvuldige inventarisatie. Een praktisch hulpmiddel is de DPA Sustainability Scan. Dit referentiekader helpt je om te vergelijken met de prestaties van andere organisaties.”

Kader, prestatiemeting en graadmeter

Hij roemt de inspanningen van de Verenigde Naties om werelddoelen voor duurzame ontwikkeling te bepalen. “De VN hebben in 2000 een ambitieuze ontwikkelingsagenda voor 2015 gedefinieerd met acht Millennium Development Goals. Niet alle doelen zijn behaald, deels doordat ze niet meetbaar waren. Het belangrijkste was dat er een kader kwam om duurzame ontwikkeling bespreekbaar te maken. Dit heeft in 2015 een goed vervolg gekregen met 17 Sustainable Development Goals. Daarnaast dragen de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI) ook sterk bij aan het inzichtelijk maken van duurzaamheidsprestaties.”

From risk to business

Matthijn benadrukt dat duurzame ontwikkeling en financieel rendement elkaar niet hoeven te bijten, maar elkaar op de lange termijn juist kunnen versterken. “Een goed bewijs is Triodos Bank. Deze organisatie doet alleen zaken met organisaties die een gezond milieu en een gezonde natuur ondersteunen. Ze sluiten andere organisaties doelbewust uit. Ook ABN AMRO draagt een steentje bij aan het verduurzamen van ons land. Deze bank sluit geen bedrijven uit, maar investeert in ondernemingen die zich onderscheiden als duurzame koplopers in hun branche. Dit noemen we de best in class approach. Overigens is de ene benadering niet beter dan de andere, het is maar net waarvoor je kiest!”

Stakeholderdialogen

“De ervaring leert dat de cultuur verreweg het moeilijkst is om te bewerken. Daarom is het belangrijk om alle in- en externe stakeholders te activeren. Hiervoor kun je bijvoorbeeld stakeholderdialogen organiseren. Vraag stakeholders welke thema's zij relevant vinden en willen bespreken. Vervolgens dien je een actieplan op te stellen en regelmatig te rapporteren over de voortgang en het resultaat.”

Concreet, relevant en transparant

Na dit relaas over Matthijn’s ervaringen en inzichten rest een heldere conclusie. Formuleer verduurzamingsplannen zo concreet en relevant mogelijk en zorg voor transparantie. Betrek alle stakeholders bij je activiteiten. Als je goed overlegt, uitlegt wat je langetermijndoelstellingen zijn en deelt hoe je die wilt bereiken, dan krijg je je medewerkers en klanten mee. Zo creëer je de verbondenheid die essentieel is om op een positieve wijze invulling aan duurzaam ondernemen te geven. Dit is een continu proces, er blijft altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing. Gedurende de tijd ontstaan er altijd weer nieuwe inzichten en ideeën die een bijdrage kunnen leveren.

Over Matthijn de Boer

Matthijn de Boer heeft jarenlange ervaring in strategievorming en invoering van duurzaam ondernemen bij ondernemingen en overheden. Hij werkte o.a. op het hoofdkantoor van ABN AMRO aan het creëren van bewustzijn, strategiebepaling en leertrajecten in sustainability. Als consultant bij Atmosphere Sustainable Development helpt hij sinds 2007 organisaties om het draagvlak voor duurzaamheid te vergroten. Ook spreekt hij regelmatig op seminars en congressen.

Neem contact op met Leonie

Directeur Stuur een bericht