Sociaal Domein Eindhoven maakt werk van businessgedreven inkoop

Blog 02 juni 2017 3 min. lezen
Header overheidsjuristen

In de complexe zorgsector is het afstemmen van de vraag en het aanbod een forse uitdaging. Bij Sociaal Domein Eindhoven richtte inkoopadviseur Erwin Piet een inkoopafdeling in die het lokale en regionale zorgaanbod effectief samenbrengt. Het geheim: businessgedreven inkoop.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Door de kortere lijn tussen vraag en aanbod kan een gemeente beter inspelen op - en zelfs preventief ingrijpen bij - sociale of maatschappelijke problemen. Een mooi idee, maar wel uitdagend. Want gemeenten moesten deze zorg zelf gaan inkopen, van jeugdhulp tot psychische bijstand en huishoudelijke ondersteuning, zonder ervaring en kennis op dat gebied. Tijd voor pionierwerk.

DPA-PeopleGroup_Blog_BusinessgedrInkoop-01.png

Aansluiting zorgvraag en -aanbod

Sociaal Domein Eindhoven schakelde DPA PeopleGroup in om de zorgvraag en het zorgaanbod zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Erwin Piet, een associate met jarenlange ervaring in infra, ICT en zorg, was de uitgelezen persoon voor deze opdracht. Het doel: inwoners helpen om snel passende ondersteuning te organiseren. Dit door regionale samenwerking, grensoverschrijdende afspraken en een uniform beleid met efficiënte processen. Of het nu gaat om een complexe jeugdhulp, Beschermd Wonen, participatietrajecten of begeleiding van mensen die ondersteuning nodig hebben.

'Contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders moet je flexibel inrichten, zodat ze kunnen meebewegen met de veranderingen in de zorgmarkt.' 

Flexibele contracten

Met een gemeente die de zorg integraal moest gaan inkopen met een nieuwe producten- en dienstencatalogus als opdrachtgever, stond Erwin voor een pittige klus. Met iedere afspraak zijn immers veel partijen en voorwaarden gemoeid. Contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders moet je flexibel inrichten, zodat ze kunnen meebewegen met de veranderingen in de zorgmarkt én de ontwikkelingen in het sociaal domein. Regelmatig bespreek je met zorgaanbieders en beleidsmedewerkers of het contract nog actueel is, anticipeer je op uitdagingen en breng je vraag en aanbod opnieuw in kaart.

Verbinding met alle betrokken partijen

Volgens Erwin is businessgedreven inkoop dé oplossing voor gemeenten om zorg aan te bieden. Daarom zette hij een inkoopportfolio op met een overzichtelijk aantal zorgproducten, ondersteund door soepele processen en een online contractbeheersysteem. Zo koppel je de inwoners gemakkelijker aan zorg, en kunnen de partijen beter samenwerken. Hierdoor blijf je aangehaakt op inhoud, kun je soepel omgaan met budgetten en houd je in verbinding met alle betrokken partijen.

'Doordat continu twee trainees meewerkten, werd bovendien steeds voorzien in de spreekwoordelijke frisse wind.'

Teamwork en goede flow

Binnen de afdeling Inkoop en Contractmanagement van het Sociaal Domein stelde Erwin een inkoopteam samen van vijf inkopers. Doordat continu twee trainees meewerkten, werd er bovendien steeds voorzien in de spreekwoordelijke frisse wind. Dat is belangrijk volgens Erwin, zo houd je het team scherp en up-to-date, is kwaliteit gewaarborgd en ben je samen in staat om verder te verbeteren. De uitdaging voor 2017: een uniform product- en dienstenboek maken met een objectief tarief voor de gehele regio Zuidoost-Brabant, voor alle zorgaanbieders.

Neem contact op met Mike

Algemeen directeur Stuur een bericht