Leestip: Trends & Tips Ruimtelijk Ordening 2013-2016

Blog 07 december 2016 3 min. lezen
Blog header 1

DPA Recht & Ruimte en zusterbedrijven DPA Cauberg Huygen en DPA Milieu zetten zich actief in om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun professionals en opdrachtgevers. Want kennis delen is kennis vermeerderen. Daarom zijn we enthousiast over het boek ‘Trends & Tips Ruimtelijk Ordening 2013-2016’ van Mr. Trees van der Schoot. Een aanrader voor alle soorten lezers die hun kennis van dit complexe vakgebied willen vergroten.

"Ook bij ruimtelijke ordening doet de overheid een nadrukkelijk beroep op burgerparticipatie. Maar die zal niet vanzelf van de grond komen."

Ruimtelijke ordening is relevanter dan ooit. In onze leefomgeving moeten uiteenlopende functies en belangen met elkaar verenigd worden. Tegelijkertijd vestigen steeds meer bedrijven en mensen zich in de verstedelijkte gebieden. Daarom wint duurzaamheid aan belang als overkoepelend uitgangspunt. Dat alles noemen we ruimtelijke ordening. Hoe kom je vanuit een integrale visie en strategie tot toekomstbestendige keuzes? Volgens ex-minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Jacqueline Cramer vereist dit niet alleen slimme regie, maar ook vroegtijdige betrokkenheid van alle relevante stakeholders.

De juiste keuzes maken

Eigendom is niet heilig en er zijn veel beschermingsprocedures voor het nemen van goede besluiten binnen de ruimtelijke ordening. Dat alles betekent dat de ruimtelijke ordening en zijn wetgeving ingewikkeld in elkaar zit. Bovendien is er sinds 2008 veel veranderd. Al met al bevat de wetgeving (Wro, Wabo en Chw) een scala aan instrumenten die de overheid kan inzetten voor gebieds- en projectontwikkeling. Dit maakt het bepaald niet gemakkelijker om de juiste keuze te maken. Van der Schoot vergeleek het nemen van ruimtelijke besluiten ooit met ‘schaken op andermans schaakbord met andermans stukken’. In haar optiek is er maar één antwoord mogelijk op de dynamiek in ruimtelijke ontwikkeling: visie, kennis én kunde.

Blog-RR.jpg

Complexiteit vertalen

Trends & Tips Ruimtelijk Ordening 2013-2016 is een geweldig en zeer deskundig antwoord op de vraag om de complexiteit van ruimtelijke ontwikkeling te vertalen naar begrijpelijke informatie, zowel voor professionals als voor geïnteresseerde leken. Het boek behandelt meer dan 640 gerechtelijke uitspraken die de afgelopen jaren zijn verschenen. Bovendien staat het barstensvol trends en tips waar verschillende lezersgroepen hun voordeel mee kunnen doen.

  • Voor specialisten ruimtelijke ordening zoals (overheids)juristen en beleidsmedewerkers is het een spoorboekje bij dossiers, omdat je razendsnel de kern van de jurisprudentie te pakken hebt en naar relevante uitspraken en literatuur wordt geleid.
  • Raadsleden, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, vergunningverleners, adviseurs en andere professionals die regelmatig met ruimtelijke ordening in aanraking komen, raken snel op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
  • Geïnteresseerden zoals makelaars, particuliere ontwikkelaars, rentmeesters en actiegroepen en andere krijgen inzicht in de trends en leren hoe de ontwikkelingen in het vakgebied concreet worden toegepast in de praktijk.

Burgerparticipatie

Ondertussen helpen wij bij DPA steeds meer partijen bij de voorbereiding op de Omgevingswet die in 2019 in werking treedt. Een wet die een volledig herziening van het stelsel van ruimtelijke regels inluidt. Een belangrijk element is de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij besluitvorming over plannen, visies en projecten. Zodat degenen die in een gebied wonen en werken, kunnen meewerken aan kwalitatief goede besluiten. Ook bij ruimtelijke ordening doet de overheid dus een nadrukkelijk beroep op burgerparticipatie. Maar die zal niet vanzelf van de grond komen. Voor mensen die de complexiteit van de ruimtelijke ordening zo goed weten te verhelderen als Trees van der Schoot, is hier nog een schone taak weggelegd.

Neem contact op met Chieneke

Account manager Stuur een bericht