Impact vergroten met de sustainable development goals

#sustainability #development #goals #ontwikkelingsdoelen

Blog 24 oktober 2018 8 min. lezen
Man whiteboard

Blog geschreven door Dennis Iseger, interim professional bij ons vakgebied sustainability.

’’De duurzame ontwikkelingsdoelen hebben nog te weinig prioriteit voor bedrijven’’, kopte het FD onlangs. Bedrijven die er volgens het artikel wel iets mee doen, gebruiken de doelen vooral als marketinginstrument. Dat is zonde, want met de Sustainable Development Goals (SDG’s) kunnen organisaties hun impact bepalen én monitoren. Dit is een waardevolle stap om duurzaamheid echt deel te maken van de strategie en de verslaggeving.

93% van de Nederlandse bedrijven weet dat de duurzame ontwikkelingsdoelen bestaan. Dit blijkt uit onderzoek van Sustainalize en de Universiteit van Tilburg onder 168 bedrijven. Het merendeel van die bedrijven doet er niets mee in de strategie of zet duurzaamheid vooral in als marketinginstrument. Dit zien we ook terug in de praktijk. Initiatieven worden gekoppeld aan SDG’s, maar SDG’s leiden niet tot strategiewijziging. Hierdoor blijven aanvullende initiatieven om de doelen te halen uit. Het kunnen refereren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen lijkt een doel op zich te zijn. Maar met praten alleen kom je er niet. Er is ook bewijsvoering nodig die laat zien wat de daadwerkelijke voortgang is.

Niets doen is geen optie

De SDG’s zijn in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld. Deze 17 doelstellingen moeten zorgen dat in 2030 grote maatschappelijke problemen zoals gebrek aan schoon drinkwater en klimaatverandering zijn opgelost. Veel bedrijven gebruiken de SDG’s vooral als marketinginstrument. Waarschijnlijk vanuit de gedachte dat aanvullende inspanningen niet nodig zijn. Nederland staat er op een aantal terreinen toch al goed voor? Maar dit is helemaal niet zo relevant. Vaak wordt vergeten dat toeleveringsketens, verkoopmarkten en financieringsstromen niet stoppen bij de Nederlandse grens. Ook kunnen op microniveau grote verschillen bestaan in de omgang met duurzaamheid en de SDG’s.

Het is van cruciaal belang dat alle bedrijven aan de slag gaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen. Niet vanuit liefdadigheid, maar om de risico’s in de supply chain en van investeringen te verlagen, samenwerkingsverbanden aan te gaan, innovatie te stimuleren en verdere groei te realiseren. Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust dat niets doen grote gevolgen kan hebben voor hun lange termijn winstgevendheid.

Aan de slag

Wij hebben drie stappen gedefinieerd om de duurzame ontwikkelingsdoelen in te zetten als instrument voor het bepalen van de bedrijfsstrategie:

Stap 1: Neem de Sustainable Development Goals als uitgangspunt

Analyseer de kansen van de verschillende doelen voor de kernactiviteiten en de impact van de organisatie per doel. Bepaal op basis van deze analyse welke doelen het beste aansluiten bij de initiatieven, doelstellingen, strategie en de verwachting van stakeholders.

Stap 2: Bepaal doelstellingen en maak ze SMART

Nu kun je overgaan tot het bepalen van de exacte bijdrage van de organisatie per SDG. Maak deze SMART - specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden – en doe dit bij voorkeur in samenspraak met stakeholders zoals klanten, leveranciers en maatschappelijke organisaties.

Stap 3: Integreer duurzaamheidsbeleid in de kernprocessen

Doelstellingen kunnen niet gerealiseerd worden als het beleid niet in lijn is gebracht met de activiteiten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er draagvlak en betrokkenheid in de organisatie wordt gecreëerd en dat medewerkers in staat worden gesteld om bij te dragen.

DPA als partner in het behalen van de SDG’s

Met onze ruim 1.600 professionals heeft DPA Professionals iedere dag impact bij opdrachtgevers. Daarmee zit onze kracht in de samenwerking (SDG17). Ons team sustainability professionals ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun ambities en doelstellingen op het gebied van Sustainability & Social Responsibility.

Wil je meer weten over de kansen die SDG’s jouw organisatie bieden? Neem contact op met Dennis Iseger, senior manager sustainability (dennis.iseger@dpa.nl), Leonie Jesse, directeur sustainability (leonie.jesse@dpa.nl) of Rudy Verstappen, senior manager sustainability (rudy.verstappen@dpa.nl).

Neem contact op met Leonie

Directeur Stuur een bericht