Energietoezicht stimuleert bedrijven en instellingen

Blog 09 november 2017 2 min. lezen
procurement_header.png

Een van de specialismen van DPA Cauberg-Huygen Milieu is het ondersteunen van omgevingsdiensten en gemeenten bij de uitvoering van energietoezicht. Voor dit werk heb je de juiste slag mensen nodig met specifieke kennis van zaken. Hester Hellinga, senior adviseur bij DPA Cauberg-Huygen Milieu, legt uit wat energietoezicht inhoudt.

Sinds juli 2015 is artikel 8 van de Energy Efficiency Directive (EED) van kracht. Deze Europese richtlijn verplicht bedrijven en instellingen vanaf een bepaalde omvang om een energie-audit te laten uitvoeren. Daarnaast zijn bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie  verplicht een energie-efficiëntieplan (EEP) op te stellen en iedere vier jaar te actualiseren. Doel van de EED en het EEP is om de bewustwording en het inzicht in mogelijke besparingsmogelijkheden te vergroten.

Energiemaatregelen

Al sinds 1993 zijn bedrijven en instellingen verplicht om alle energiemaatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 december 2015 is de eis aangevuld met ‘erkende maatregelenlijsten’ die zijn opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Door deze maatregelen te treffen, wordt met zekerheid voldaan aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Met alternatieve maatregelen aan deze verplichting voldoen is ook mogelijk. Dit kan worden onderbouwd met de uitkomsten van een energie-audit.

"Het valt ons op dat gebouwbeheerders en facilitair managers vaak enthousiast zijn over de energiebesparingsverplichtingen."

Inzicht in energiebesparingspotentieel door energie-audit

De energie-audit is een systematische analyse van het actuele energieverbruik van een organisatie. Deze geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen, de omvang en verdeling naar functies en van eventuele omzetting naar andere energiedragers. Tevens voorziet de audit in een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel en een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Gedegen ervaring met energie-efficiëntieplannen

DPA Cauberg-Huygen Milieu heeft ruime ervaring met energie-audits, duurzame energieconcepten en energie-efficiëntieplannen. Energie-audits controleren in opdracht van lokale overheden is ons dagelijks werk. Ook beoordelen we regelmatig of bedrijven en instellingen een audit moeten uitvoeren en stellen we op basis van informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vast of een aangevraagde vrijstelling kan worden verleend. Tevens bezoeken we bedrijven en instellingen om te controleren of energiemaatregelen correct zijn uitgevoerd of toegepast, veelal als onderdeel van reguliere controles.

"Door het energiebesparingspotentieel zorgvuldig in kaart te brengen, wordt de organisatie gestimuleerd meer maatregelen te treffen om energie te besparen."

Energie-audits doorslaggevend voor treffen maatregelen

Het valt ons op dat gebouwbeheerders en facilitair managers vaak enthousiast zijn over de energiebesparingsverplichtingen. En dat EED-audits gebruikt worden om bestuurders over te halen om maatregelen te treffen. Vaak blijkt dat met simpele maatregelen al een flinke besparing mogelijk is. Door het energiebesparingspotentieel zorgvuldig in kaart te brengen, worden de organisatie gestimuleerd meer maatregelen te treffen om energie te besparen. En dat is hard nodig om samen de Europese doelstelling om het energieverbruik in 2020 met 20 procent terug te dringen te behalen!

Ondersteuning nodig bij het beoordelen van energie-audits?

Dan bent u bij DPA Cauberg-Huygen Milieu aan het juiste adres. We kennen alle ins en outs van de wet- en regelgeving en zijn thuis in de besparingsmogelijkheden. Wij helpen u graag met de beoordeling van energie-audits energie efficiency-plannen en met de uitvoering van energiecontroles. Daarnaast bieden wij opleidingen voor toezichthouders. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Hester Hellinga.

Neem contact op met Leonie

Directeur Stuur een bericht