@ DPA wint rijksbrede raamovereenkomst juridische capaciteit

Case 27 juli 2017 2 min. lezen
Blog header 5

De Rijksoverheid heeft DPA geselecteerd als preferred supplier voor de bemiddeling van interim juristen. De aan DPA gegunde rijksbrede raamovereenkomst betreft de inhuur van juridische capaciteit voor onder andere de ministeries Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Zoals bij het Europees aanbesteden van overheidsopdrachten gebruikelijk is, ging aan de contractering voor de percelen Aanbestedingsrecht en Bestuursrecht een zorgvuldige selectie vooraf. De samenwerking betreft juristen met specifieke kennis en ervaring van bestuursrechtelijke procedures zoals het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, behandeling van bezwaarschriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke instanties. “We zijn vereerd dat we de Rijksoverheid de komende jaren van juridische talenten mogen voorzien”, zegt Diederik Gelauff, Business Unit Manager bij DPA.

"Op alle mogelijke manieren zetten we ons in om juridische kennis actueel en op niveau te houden. In dit kader past ook onze recent aangegane samenwerking met AT Osborne op het gebied van complexe aanbestedingsprocedures."

Onderscheidende kennis en kunde

“DPA kan een waardevolle bijdrage leveren aan de rijksoverheid doordat we naast professionele matching instaan voor persoonlijke begeleiding en gedegen aandacht voor de ontwikkeling van professionals. Op alle mogelijke manieren zetten we ons in om juridische kennis actueel en op niveau te houden. In dit kader past ook onze recent aangegane samenwerking met AT Osborne op het gebied van complexe aanbestedingsprocedures. Zo kunnen we de rijksoverheid samen met onze juristen op ieder gewenst moment de juiste kennis en kunde leveren”, aldus Gelauff.

"We zijn vereerd dat we de Rijksoverheid de komende jaren van juridische talenten mogen voorzien."

Over DPA Group

DPA richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en ontwikkeling van kennis en kunde. De dienstverlening wordt verzorgd door in specifieke markten of domeinen gespecialiseerde business units. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht voor de mensen die voor DPA werken en hun vakinhoudelijke ontwikkeling. Binnen het vakgebied ‘Legal’ zijn naast DPA Legal ook de business units DPA Compliance & Risk, DPA Privacy en DPA Tax actief. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Neem contact op met Diederik

Business unit manager Stuur een bericht