Sustainability diner: samen meters maken

Blog 20 juni 2018 4 min. lezen
Header overheidsjuristen

Op 7 juni vond het DPA sustainability diner plaats. Lees hier de belangrijkste uitdagingen van beleidsmakers sustainability en social responsibilty.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rond de verduurzaming van de financiële sector? Welk beleid werkt het best en waarom? Deze vragen passeerden de revue tijdens het DPA Sustainability Diner op 7 juni in restaurant Rijks bij het Rijksmuseum. Hier voerden beleidsmakers op het gebied van Sustainability en Social Responsibilty (S&SR) van 14 organisaties een open en eerlijk gesprek over de uitdagingen die hen het meest bezighouden.

In de aanloop naar het diner had iedereen al een eerste bijdrage geleverd aan de hand van een aantal vragen. De perfecte voorzet voor inhoudelijke discussies onder leiding van journalist en BNR-presentator René de Monchy. Hij voelde ons bijvoorbeeld aan de tand over de mate waarin medewerkers de S&SR-missie en -doelstellingen van hun organisatie kennen. Een enkeling vond dat duurzaamheid bij alle collega’s in de genen hoort te zitten. Het zou het niet nodig moeten zijn om hen te overtuigen van de visie op S&SR, aangezien iedereen deze hoort te delen. De unaniem gedeelde overtuiging is dat duurzaamheidsbeleid begint met cultuur, intrinsieke motivatie, houding en gedrag.

Integratie en draagvlak

Door duurzaamheid in de organisatiestrategie te integreren, bereik je het grootste succes. Ook dit is een eensluidend standpunt. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Mogelijk ligt het antwoord in de juiste toewijzing van verantwoordelijkheden: iedere afdeling zelf 'in charge’ laten zijn. Wat opviel, was de enorme gedrevenheid om de verduurzaming van de financiële sector in een hogere versnelling te brengen. Gezien de beschikbare capaciteiten moet dit kunnen. Hierin mogen we best wat meer vooruitstrevend zijn, mits het reëel blijft.

De financiële sector heeft een prominente rol, maar er wordt ook gesteld dat het niet realistisch is om te verwachten dat overal direct gehoor aan kan worden gegeven. Neem als voorbeeld het in één keer stoppen met het financieren van olie. Dat is niet mogelijk. Veel organisaties hebben een S&SR-beleid, maar lopen stuk op het uitvoerende vlak. Simpelweg doordat de adviseur geen idee heeft en de klant nog geen interesse. Er moet tijd en geld vrijgemaakt worden voor het opleiden van medewerkers en het aangaan van een dialoog met de klant. Verder kan het gebrek aan wet- en regelgeving vertragend werken.

Groeiend ESG-bewustzijn

Met name binnen het domein “beleggen’ groeit ESG-bewustzijn (milieu, maatschappij en ondernemingsbeleid) gestaag door. Het wordt een vast onderdeel bij het samenstellen van beleggingsportefeuilles. Steeds meer mensen – vooral de jonge generatie – integreren ESG-factoren in hun beleggingen.

Een andere vraag was of bonussen bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De meeste tafelgenoten meenden dat deze meegenomen kunnen worden in de beoordeling, en dat het de vraag is of een financiële prikkel handig is. Intrinsieke motivatie komt van binnenuit: betrokkenheid, professionele waarden en normen en geloof in de doelstellingen en de realiseerbaarheid ervan.

Opleidingsbehoefte

Bij een deel van de organisaties kunnen de medewerkers interne opleidingen op S&SR-gebied volgen. Die zijn vooral gericht op het eigen bedrijf en niet direct op de marktontwikkelingen of specifieke vakgebieden. Er zijn geen vakinhoudelijke opleidingen voor duurzaamheid in de financiële sector en hier is wel vraag naar. Een ‘opleiding voor de moderne bankier’ lijkt er nog niet te zijn en S&SR wordt nog weinig betrokken bij de bestaande financiële opleidingen. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt samenwerking: de handen op specifieke gebieden ineenslaan om verduurzaming te versnellen. Een belangrijke constatering.

Intrinsiek motiveren

Natuurlijk is enige nuancering hier op haar plaats, gezien de sterke intrinsieke motivatie van de bij het diner aanwezige beleidsmakers. Duurzame gedragsverandering is alleen mogelijk als alle medewerkers intrinsiek gemotiveerd raken. De uitdaging is om hen te raken en volledig in de processen te betrekken. De hele organisatie moet – in meer of mindere mate - met S&SR bezig zijn en de duurzaamheidsdoelstellingen dragen. Van de receptioniste tot de beleidsmakers. Interne communicatie is key.

Door de openheid, gedeelde verhalen en grote betrokkenheid van de tafelgenoten kunnen we terugkijken op een bijzondere avond. Hier zijn veel contacten hernieuwd of ontstaan. We hoorden dat de ene organisatie verder is dan de andere, en ook dat er consensus is over de richting. Gezamenlijkheid voerde de boventoon.

De kracht van samenwerken

De hoofden bij elkaar steken leidt tot verhelderende inzichten. De specialisatie sustainability wil dit waar mogelijk faciliteren. Verbinden van organisaties in de financiële sector en de beste professionals: dat is onze rol. Ook adviseren en ondersteunen we bij de integratie van S&SR. Hoe mooi zou het zijn als sustainability over een paar jaar kan ophouden te bestaan, hoe ironisch dit ook klinkt. Want dat betekent dat S&SR voldoende diep in deze sector geworteld is.

Neem contact op met Leonie

Directeur Stuur een bericht