DPA Innovation Lab: creativiteit prikkelen

#innovation #DPA #improvingyourpreformance

Case 08 april 2019 3 min min. lezen
image-2019-04-08.png (1)

DPA richt zich op meerdere specialisaties binnen de clusters banking, finance, IT, integrated business services, legal en overheid. In 2018 is de focus op vakgebieden aanzienlijk verscherpt. Ook ging er meer aandacht naar het realiseren van kruisbestuiving tussen vakgebieden en specialisten. Het ‘geheime wapen’ hierbij is DPA Innovation Lab: de ruimte waar de creativiteit van interim professionals geprikkeld wordt. Dit door het ‘agile’ uitwerken van vernieuwende projecten. Projectmanager Hugo Polman helpt de multidisciplinaire teams op weg.

Agile werken, hoe gaat dat? “De kracht van agile werken is dat eindgebruikers direct al in het ontwerpproces betrokken zijn. Hierdoor kun je uitdagingen en problemen vanuit menselijke behoeften adresseren. Hier gebruiken we de design thinking-methode voor. In DPA Innovation Lab wordt een vraagstelling kritisch geanalyseerd en tot een vernieuwende oplossing uitgewerkt. Dit biedt interim professionals die tijdelijk zonder opdracht zitten een mooie mogelijkheid om zichzelf te verbeteren door buiten hun eigen specialisatie kennis en ervaring op te doen.”

Diversiteit aan projecten

DPA Innovation Lab staat open voor vraagstellingen vanuit clusters, van interim professionals en van opdrachtgevers. Hugo vertelt dat het lab in 2018 16 projecten afrondde. “Dit waren acht projecten die gericht waren op het analyseren en verbeteren van interne processen en vier projecten in opdracht van clusters van DPA. Verder hebben we in drie projecten nieuwe kansen en markten onderzocht. Ook hebben we voor DPA onderzoek gedaan naar de KPI’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is onderzocht waar DPA staat op het gebied van MVO en hoe vooruitgang meetbaar gemaakt kan worden. Voor DPA Academy hebben we de onboarding journey van nieuwe DPA medewerkers onderzocht. Onze analyse van de ervaringen van medewerkers is uitgewerkt in een voorstel dat kort daarop is doorgevoerd als onderdeel van het programma van DPA Academy.”

Speerpunten 2019

Vooralsnog was de focus van DPA Innovation Lab onderzoekend van aard, besluit Hugo. “In 2019 zetten we de stap naar het onderzoeken én uitwerken van innovaties. Eerder lag de focus vooral op het verbeteren van interne processen en op innovaties waarbij gewerkt kan worden vanuit de kracht van interim professionals. In 2019 verbreden we ons werkveld. Hierdoor kunnen meerdere projecten tegelijkertijd uitgewerkt worden en ontstaat meer eigenaarschap bij de interim professional.”

In 2018:

  • Besteedde DPA Innovation Lab 6.955 uur aan innovatie
  • Namen 107 ‘bankzitters’ deel aan DPA Innovation Lab
  • Besteedde elke deelnemer gemiddeld 65 uur bij DPA Innovation Lab
  • Zijn in samenwerking met PeopleHouse 10 workshops georganiseerd.
  • Rondde DPA Innovation Lab 16 projecten af