Strategisch adviseur

 Programma Control en Strategisch Advies

Strategisch adviseur

Wat je gaat doen

Je bent strategisch adviseur van de programmadirecteur Financiën en Control en je stuurt namens hem ook het programma Sturing en Control aan. Dit programma bestaat uit een vijftal sporen,dit betreft met name het (door)ontwikkelen van het kostprijsmodel en managementinformatie (opdracht aan externe partij), het versterken van het meerjarig perspectief, het versterken van het financieel bewustzijn en het verbeteren van het financieel beheer. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie, monitort de voortgang en stuurt waar nodig bij. De programmadirecteur Financiën en Control is opdrachtgever voor dit programma.

De organisatie wil de basis op orde te krijgen en zichtbare verbeteringen realiseren. Hiertoe is een programma verbeterde Sturing en Control gestart, hierin is het volgende ondergebracht:

T.a.v. budgettair en financieel beheer zijn  bevindingen en adviezen voor verbetering gerapporteerd die zijn opgepakt door een begeleidingsgroep en momenteel worden gerealiseerd.
Daarnaast is de afgelopen periode  een verbeterplan opgesteld dat toeziet op een optimalisatie van het financieel instrumentarium.
Dit plan wordt momenteel onder leiding van de coördinator Business Control deels ten uitvoering gebracht.
De dooreen externe partij geformuleerde no regret acties, de bevindingen vanuit de organisatie en de geformuleerde maatregelen t.b.v. de optimalisatie van het financieel instrumentarium zijn samengebracht en geïntegreerd in een integraal plan van aanpak.

Wat we vragen

 • algemene-, bedrijfseconomische of soortgelijke academische opleiding afgerond
 • aantoonbare ervaring op het terrein van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën
 • kennis en ervaring met verbeterprogramma's op het gebied van financiën en control
 • specifieke kennis op het terrein van shared service organisaties 
 • kennis van de planning- en controlcyclus bij de overheid
 • kennis van onderzoeksmethoden en -technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan op strategisch niveau
 • Je hebt ervaring om ervaringen uit projecten vast te leggen en te delen met collega’s
 • Je hebt (minimaal 2 jaar) ervaring in het werken in een team en over de grenzen van je vakgebied heen kijken
 • Je hebt ervaring met het management van veranderprocessen
 • Je hebt (5 jaar) ervaring met (programma) management
 • vaardigheid in het adviseren van het management inzake (onderzoeks)bevindingen


Je kunt zaken goed implementeren. • Je kunt goed analyseren, netwerken en overtuigen. • Je bent organisatie-, bestuurlijk en politiek sensitief. • Je kunt goed plannen en organiseren. • Je bent creatief en flexibel.• Je hebt goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Wat we bieden

Duur: 1 juli projectduur 6 maanden tot 31 december 2019 met optie tot verlenging

#uren: 36 uur per week

Bij interesse ontvang ik graag een recent CV, een korte motivatie en een indicatie van het uurtarief


Je werkomgeving

ICT-dienstverlener binnen het Rijksoverheid die meer dan  50.000 werkplekken en mobiele devices ondersteunt 

Zo wordt er gezorgd dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

DPA in 1 minuut

Thumbnail algemene introductie video van DPA

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

Stel je vraag aan Amal

Business Manager Stuur een bericht